Det sociale frikort har givet mennesker, der kan have svært ved at passe et arbejde, nye muligheder ved at tage småjob uden at blive trukket i deres offentlige ydelser. Frikortet giver alle, der kan og vil, en ny chance, lyder det fra beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

København er topscorer blandt landets kommuner, når det kommer til antallet af borgere, der bruger det sociale frikort.

Frikortet giver f.eks. hjemløse og mennesker med psykisk sygdom eller et misbrug, mulighed for at tjene 20.000 kroner årligt uden at blive trukket i deres kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Nye tal viser, at 336 københavnere har fået bevilget et socialt frikort. De har tilsammen tjent over 1 million kroner i løbet af 2019.

“Det er rigtig flotte tal. Det sociale frikort giver alle, der kan og vil, en chance for at blive en del af det arbejdende fællesskab og et vigtigt skub på vejen mod et liv som selvforsørgende. Det er mennesker, som har haft det svært, men ønsker at tage et skridt mod et mere værdigt og selvstændigt liv. Det tager jeg hatten af for,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

På landsplan har i alt 1455 borgere fået bevilget et socialt frikort.

Støvsugning og en festival-tjans.
De småjob eller opgaver, som borgerne har løst, fordi de fik muligheden med det sociale frikort, er meget forskellige: det kan være støvsugning af en kirke, en tjans bag baren på en festival, fejet en gård eller salg af kunst.

Sara Hauge er en af de københavnere, der har fået bevilget et socialt frikort. Hun har trodset psykisk sygdom og arbejder i dag som foredragsholder og holder spoken words shows.

“Jeg har været rigtig glad for at få muligheden for et socialt frikort. Det giver da bestemt endnu mere motivation og gejst i jobbet at kunne tjene ekstra penge ved hjælp af frikortet”, siger Sara Hauge.

69 virksomheder har ansat borgere med det sociale frikort – 90 procent af dem er private virksomheder.

“Det er flot, at så mange private virksomheder har taget et socialt ansvar og fundet opgaver, som målgruppen for det sociale frikort har kunne løse. Mange virksomheder går op i at tage et samfundsansvar, og her er det sociale frikort en oplagt mulighed. Så vi takker for virksomhedernes opbakning,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fakta:
336 københavnere har fået bevilget et socialt frikort. Der har været 504 unikke ansættelser – altså antallet af småjob. 69 virksomheder har ansat borgere med det sociale frikort – 90 procent af dem er private virksomheder.

Det sociale frikort er en forsøgsordning, der har kørt siden begyndelsen af 2019 og kører hele 2020. Ordningen giver udsatte borgere ret til at tjene op til 20.000 kroner skattefrit pr. kalenderår.

I Københavns Kommune er det sociale frikort et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.