Tømmer og Snedkerfirmaet Anders Haugaard
Valdemarsgade 28 – 3. th.
1665 København
Tlf: 39292319