Der blev d. 22. juni afholdt en myndighedsbriefing med status på COVID-19 situationen før sommerferien. Fokus var på testkapaciteten i løbet af sommeren og justeringer heraf. Derudover blev der givet en status på den aktuelle smitteopsporing, særligt i forhold til smitsomme varianter, EM i fodbold og lokale nedlukninger. Herudover blev der givet en status på fjerde fase af genåbningen af rejseaktiviteter i løbet af sommeren.

Foto ABW

Vi har forsat epidemikontrol i Danmark og smittetallene er lave. Positiv-tallene er også faldende. Ingen sogne eller kommuner er nedlukkede. Alligevel er Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) bekymrede for Delta-varianten. Foreløbig er 235 borgere blevet smittet med Delta-varianten. STPS forventer, at Delta-varianten vil blive den dominerende variant i Danmark på sigt. Den proces forsøger sundhedsmyndighederne at forsinke, indtil flest mulige er vaccinerede.

Lokale udbrud

STPS har håndteret flere lokale udbrud med Delta-varianten, og realistisk set vil der komme flere udbrud hen over sommeren. Test, sekventering, smitteopsporing er det vigtigste for at undgå spredningen af Delta-varianten. STPS er klar sommeren over til at hjælpe ved udbrud.

Tilpasning af testkapaciteten

Test er stadig vigtigt i forhold til smitteopsporing. Og det skal stadig være muligt at blive testet i sommerlandet, men i takt med at flere danskere bliver vaccineret, tilpasses kapaciteten.

Mange danskere er allerede vaccinerede mod COVID-19, og i de kommende måneder vil flere komme til. Det betyder, at en voksende del af danskerne ikke længere har behov for at blive testet for at have et gyldigt coronapas. Derfor er det besluttet at tilpasse og nedskalere testkapaciteten løbende hen over sommeren i takt med, at efterspørgslen falder.

PCR-testkapaciteten opretholdes

Nedskaleringen vil først og fremmest berøre kapaciteten for antigentest, mens PCR-testkapaciteten vil blive opretholdt. Selvom testbehovet er faldende, er der stadig mange danskere, der ikke er vaccinerede, og der er samtidigt virusmutationer, vi skal være opmærksomme på.

Testindsatsen vil fortsat blive tilrettelagt, så danskere nemt kan komme til et testcenter. Derfor vil der fortsat ikke være længere end 20 km. til nærmeste teststed for den enkelte dansker (enten PCR eller antigentest) og der vil være både et PCR- og et antigenteststed i alle kommuner. Men der vil kunne opleves færre åbne timer på landets testcentre og mindre personale i takt med, at en nedskalering finder sted. Adresser og åbningstider for testcentrene opdateres løbende på coronasmitte.dk.

Nye rejsevejledninger

Den fjerde og sidste fase i aftalen om en gradvis genåbning for rejseaktiviteter træder i kraft den 26. juni 2021, hvor Danmark overgår til en coronapas-baseret tilgang til rejser i EU- og Schengenområdet. Fra da af vil det med et EU-coronapas være muligt at rejse ind i Danmark, hvis man er testet, vaccineret eller tidligere smittet. Samtidig ændres farverne for rejserestriktionerne, og den grønne farve i rejsevejledningerne genindføres.

De nye regler kan betyde væsentlig rejseaktivitet, og det vil kunne medføre kø ved grænserne og øget rejsetid.

Hvad der gælder for rejser kan være meget svært at finde rundt i. Udenrigsministeriet har derfor lavet mere rejserådgivning. Og det er vigtigt at holde sig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside og på coronasmitte.dk inden afrejse:

Rejse og ophold (um.dk)

Det er også vigtigt at have styr på sine forsikringer inden afrejse.

EM i fodbold – Nederlandene

Udenrigsministeriet oplever stor interesse for rejsevejledningerne til Nederlandene (Holland). Og danske fodboldfans kan godt komme til fodbold i Nederlandene, men de skal planlægge det ret omhyggeligt, hvis de ikke skal risikere at sidde i karantæne på et hotelværelse. Derfor opfordres der til, at man overvejer at se kampen hjemme.

Danske fodboldfans, der ønsker at se Danmark spille kamp på lørdag i Nederlandene, kan rejse ind i landet og undgå at skulle gå i karantæne, hvis man rejser ind og ud af Nederlandene indenfor 12 timer.

Læs om reglerne for rejser til Nederlandene her:

Nederlandene (Holland) (um.dk)

Læs hele pressemeddelelsen her.