Københavnerne er et mulehår fra at nå det politisk fastsatte mål om at sortere 45 procent af husholdningsaffaldet. I december sættes slutspurten ind – særligt på bioaffald.

På blot seks år rykkede københavnerne sig fra at sortere 27 procent af deres affald til knap 44 procent i 2018. Nu opfordrer kommunen københavnerne til at blive ekstra flittige med sorteringen for at nå det sidste stykke op til 45 procent i 2019. Herefter hedder det nye mål 70 procent i 2024.

‘December kommer nemt til at handle om at forbruge og smide det væk, vi ikke bruger længere. Det bedste for miljøet og klimaet vil selvfølgelig være at lægge en dæmper på forbrugsræs og madspild. Men som alternativ håber jeg, at københavnerne vil blive ekstra flittige med at huske at aflevere blandt andet pap fra de mange indkøb på nettet og aflagte juletræer til genanvendelse,’ siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

En fælles indsats.
Københavnerne tog godt imod den grønne køkkenkurv, der var startskuddet på sortering af bioaffald i 2018. Opsamlingen på indsatsen fra 2018 viste, at 72 procent af københavnerne sorterede bioaffald. Men på det seneste er mængderne af indsamlet bioaffald stagneret – til trods for at flere københavnere har fået mulighed for at benytte ordningen. For at nå den sidste procent, der svarer til 1.100 tons sorteret affald, er det derfor også nødvendigt, at københavnerne giver den en skalle med sorteringen af bioaffaldet, der vejer tungt i regnskabet.

Hent poser og spand på biblioteket.
Selv om man sagtens kan sortere affald uden den grønne køkkenkurv, er det for nogle en barriere, hvis de mister den, eller aldrig har fået en, fordi de fx er flyttet til byen efter omdelingen i 2018.

Derfor er det nu muligt at hente bioposer og køkkenkurve på 17 af Københavns 21 biblioteker. I forvejen kan man hente kurve og poser på 13 genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer, ligesom de kan bestilles på kommunens hjemmeside.

Siden november er pap- og plastbeholdere ved etageejendomme blevet tømt ugentligt frem for hver anden uge, så en overfyldt beholder heller ikke skal være en barriere.

I sommer og i efteråret har man desuden i to omgange kunnet søge om tilskud til sorteringsordninger i hjemmet, og ca. 4.500 borgere har tilmeldt sig online-forløbet KBH Sorterer, hvor man kan lære om sortering af affald.

Læs pressemeddelsen her. Læs også om Affaldssortering 2019 lige her.