MÆNDENES HJEM søger socialfaglig aftenvagt til Mændenes Hjems Kontaktsted, Valby – et ganske særligt job på et helt specielt sted. Det skriver de på deres hjemmeside

Foto ABW

Mændenes Hjems Kontaktsted er et døgnåbent akuttilbud til hjemløse og udsatte stofbrugere. De er genhuset på Solterrasserne i Valby, mens deres bygning på Lille Istedgade 2 renoveres. De brugere som træder ind ad døren, bliver mødt i Kontaktstedet, hvor man afklarer, hvilken hjælp de har behov for – nogle vil varme sig lidt og have lidt mad, andre gange skal du konfliktmægle, hjælpe med akut behov eller sagsbehandle og skabe kontakt til samarbejdspartnere. En stor del af indsatsen er også at skabe fællesskab og meningsfulde aktiviteter og samvær for brugerne af stedet. Kontaktstedet tilbyder stabilitet, kontakt og støtte til at leve et mindre udsat liv. I Valby er der ikke så mange gæster i Kontaktstedet, som det var på Vesterbro, så det vil primært være vores 48 beboere i boafdelingen, som man er i kontakt med og . Dermed indgår man i en koordineret indsats i huset for at forbedre deres livskvalitet.

Brugerne og beboere lever meget udsatte liv og lever med afhængighed, hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom og mange andre svære livsvilkår. Det giver en uforudsigelig og til tider kaotisk dagligdag. Men her er også varme relationer, et stærkt sammenhold samt stor fleksibilitet og vilje til udvikling. Som socialfaglig er det din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til brugerne. De skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. På individniveauet er arbejdsopgaverne knyttet til konkrete kontakter og forløb med brugere. Der kan både være tale om langvarige og komplekse forløb, der indeholder en vifte af sociale problematikker hos den enkelte og om kortvarige kontakter, hvor der løses en konkret problemstilling her og nu. Problemstillingerne kan for eksempel være vedrørende boligsituation, job, økonomi, pension, familieforhold, rusmiddelafhængighed, oprydning på værelse, ADL mv.

De brugere, der kommer i Mændenes Hjems tilbud, mangler ofte overblik over egen situation, og det kan være vanskeligt at se den umiddelbare løsning. Derfor er det væsentligt, at du er initiativrig, opsøgende og handlingsorienteret i forhold til en fleksibel problemløsning. Af og til er du den eneste person, der hjælper, mens det i andre tilfælde handler om at koordinere en indsats. Der vil ikke kun være din faglighed som bliver sat i spil, men også din personlighed og brugertilgang. Med det brede samarbejde er det desuden væsentligt, at du er skarp i forhold til at overholde regler for samtykke og GDPR, ligesom det er væsentligt, at du kan dokumentere sagligt og grundigt i elektroniske journalsystemer. Som aftenvagt har du en særlig opgave i forhold til at skabe trivsel og fællesskab omkring spisning, fodboldkampe, filmaftener og andre sociale aktiviteter.

Læs mere her for det praktiske information.