Af Anders Frydenlund

Jeg har altid betalt min skat med glæde. Dog er min begejstring for SKAT falmet mærkbart, da man via deres inkassator – gældsstyrelsen – prøver at tvinge en til at betale penge til SKAT som ER blevet indbetalt.

I ’16 blev jeg dømt til at betale sagsomkostninger i forbindelse med en retssag. Kr.: 5.000,- . Plus kr.: 500, – til offerfonden. Som det er kotyme.

Da jeg ikke var i stand til at betale det fulde beløb på en gang, og ej heller i løbet af 6 måneder, blev jeg af rigspolitiets bødekontor henvist til at lave en aftale med SKAT/inddrivelse, som det hed dengang. Ingen problemer. Betalte det samlede beløb i løbet af ’16 og ’17.

Jeg har fået dokumenter tilsendt af SKAT som beviser, at jeg har indbetalt det skyldige beløb andragende kr.: 5.500,-.

Men desværre har det vist sig, at et eller andet skvadderhovede i SKAT har ment det vigtigere at tage de 500,-, som var øremærket offerfonden og brugt dem til at dække en licensrestance, jeg havde på det tidspunkt.

Altså har SKAT snydt offerfonden for mine 500,- , hvilket fonden er blevet gjort opmærksom på, og samtidig bliver man ved med at fastholde, at jeg ikke har indbetalt det aftalte beløb. På trods af jeg beviseligt har indbetalt som aftalt. Jvf. tilsendte dokumenter og bankudskrifter.

Selveste underdirektøren i gældsstyrelsen har skrevet til mig og fastholder, at man ikke har modtaget min indbetaling.

Jeg har skrevet flere gange til skatteministeriet, men der sender man bare sorteper videre til gældsstyrelsen.

Konklusion:

1: SKAT nægter konsekvent at indrømme, at man har kvajet sig!

2: SKAT har ikke styr på noget som helst.

3: SKAT fandt lige pludselig på en ny måde at beregne renter af gammel, betalt gæld. (Som føromtalte licensrestance, som nu ER blevet betalt)

Hvilket betød at jeg fik en restskatopkrævning i ’21 i stedet for en udbetaling af overskydende skat.

4: Det skal ikke undre mig, at offerfonden på samme måde er blevet snydt for en gevaldigt stor pose penge.

Indlægget er et svar på opslaget om Gældsstyrelsens erfaringer med et nyt inddrivelsessystem.