De sidste år er antallet af nye hundeejere eksploderet i Danmark. Det ses tydeligt ved Dansk Hunderegister, hvor der i 2021 blev registreret næsten 80.000 nye hunde. De mange nye hunde i gadebilledet kan dog give udfordringer advarer Dyrenes Beskyttelse.

Ifølge Dansk Hunderegister er der i Danmark mellem 800.000 og 850.000 hunde. Når antallet ikke kan siges mere præcist, er det fordi mange hundeejere glemmer at afmelde deres hunde, når de ikke længere lever.

I 2021 er der blevet registreret næsten 80.000 nye hunde, hvilket er en stigning på 25 % flere hunde siden 2019. Antallet af nyregistrerede hunde i Danmark har ellers ligget forholdsvist stabilt med mellem ca. 58.000 og 63.000 hunde om året.

Flere hunde kan give udfordringer
De mange nye hunde bekymrer Dyrenes Beskyttelse. Det er nye og ofte uerfarne hundeejere, der skal finde deres rolle med hunden, både i hjemmet og ude i samfundet.

– Vi ser ofte hunde på foreningens internater der har haft flere forskellige hjem, og det kan give hundene store udfordringer nu og senere i livet. Det kan være separationsangst, stress, destruktiv adfærd og usikkerhed, forklarer Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Jo flere nye hjem hunden kommer ud til, hvor den bliver misforstået, jo mere vokser hundes bagage i livet. Ca. 500 hunde får hvert år et nyt hjem fra Dyrenes Beskyttelses internater.

– De mange nye hundeejere kan mærkes i gadebilledet, og det kan give potentielt flere konflikter når der er flere uerfarne hundeejere ude med deres hunde. Vi håber derfor at folk sætter sig grundigt ind i deres hunds behov, samt de regler der eventuelt er der hvor man lufter hunden. Det kan f.eks. være at holde den i snor og sørge for at den ikke løber hen til fremmede hunde, uden det er godkendt af ejeren, forklarer Jens Jokumsen.

Foto: ABW

 

Sæt dig ind i hundens behov
Foreningen opfordrer derfor til, at man som ny hundeejer sætter grundigt ind i det at have hund. Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi har i samarbejde udarbejdet 10 gode råd, som nye hundeejere kan følge, og på den måde være hensynsfulde overfor andre.

– Ligesom mennesker, så er hunde meget forskellige, og hvor nogen kan have det fint med andre hunde og med at hilse, så vil andre blive utrygge og måske reagere uhensigtsmæssigt hvis en fremmed hund pludselig kommer løbende direkte mod dem. Det er derfor vigtigt at tage hensyn når man færdes ude med sin hund, afslutter Jens Jokumsen.

Kilde.