​Jordemødre på fødegangene i Region Hovedstaden får et særligt belastningstillæg for at yde en ekstra indsats for at komme igennem sommerens mange fødsler og helt særlige pres i år. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Region Hovedstaden og Jordemoderforeningen har netop aftalt, at de fastansatte jordemødre på fødegangene skal tilgodeses med et særligt tillæg for den ekstraordinære belastning, som fødeafdelingerne venter hen over sommeren.

“Sommeren er højsæson for fødsler, og vi har et forventet meget stort vikarforbrug, som vi gerne vil forebygge. For at sikre at de gravide kan glæde sig til en tryg og god fødsel, vil vi hellere bruge egne medarbejdere end vikarer. Derfor er jeg glad for, at administrationen og Jordemoderforeningen har indgået denne aftale, hvor vikarpenge konverteres til tillæg til de faste jordemødre,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der onsdag deltog i et stormøde med Jordemoderforeningen.

“Efter mødet stod det klart, at vi er nødt til at finde en her og nu-løsning for sommerens fødsler. Og så er vi jo i gang med en række tiltag for at bedre forholdene for de fødende og gøre trivslen for personalet på fødestederne højere. Regionsrådet har allerede afsat 24 mio. kroner årligt ekstra til fødeområdet – og de penge skal hurtigt ud og virke.”

Sus Hartung, formand for Hovedstadskredsen i Jordemoderforeningen er glade for, det er lykkes at lande en aftale: “Vi er fælles om bekymringen for de fødende og det ekstra arbejdspres, den aktuelle situation giver jordemødrene og afdelingerne generelt. Derfor er vi glade for at vi er kommet frem til en løsning, der anerkender den ekstra indsats.”

Bruger pengene klogt
Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) er optaget af, at de fødende ikke kommer i klemme. “Som relativ nybagt far kan jeg skrive under på, at en fødsel er en kæmpe livsbegivenhed – og det skal være trygt at føde. Også til sommer, hvor vi forventer en stor stigning i antallet af fødsler. Vi skal bruge borgernes penge klogt – og i stedet for at betale dyrt for vikarer, kan vi bruge dem på de fastansatte jordemødre, som tager en stor tørn hen over sommeren,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Det er den enkelte leder, der vurderer, hvorvidt tillægget skal gives og det er dedikeret til jordemødre, der primært arbejder på fødegangen.

Brugen af eksterne jordemodervikarer bliver kun en absolut nødløsning, som fødestederne er enige om primært skal udbydes til aften- og nattevagter, således at de fastansatte jordemødre skånes for de hårdeste vagter.