​Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at sætte fart på en række planlagte grønne forbedringer og renoveringer på hovedstadens hospitaler for at give en økonomisk saltvandsindsprøjtning til virksomheder i byggebranchen, som er pressede på grund af coronakrisen. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelse.

Regeringen har i forbindelse med indsatsen for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser af coronakrisen godkendt, at regionerne overskrider det aftalte loft for, hvor mange penge vi må bruge på modernisering og renovering. Den mulighed har politikerne i Region Hovedstaden grebet og sætter gang i 11 større projekter for i alt 200 mio. kr.

“Først og fremmest er det her vigtige moderniseringer, som både gør opholdet på hospitalet bedre for patienterne og fremmer bæredygtigheden,” siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) og fortsætter: “Fx lægger vi nye rør til ilt og gas på Hvidovre, så vi fremover kan tilbyde lattergas til fødende kvinder, ligesom vi investerer vi en mere bæredygtig udledning af regnvand fra Herlev Hospital og en energibesparende køleledning på Bispebjerg.

Moderniseringer er med til at holder hjulene i gang.
Sophie Hæstorp Andersen fortæller desuden, at regionen med moderniseringerne gerne vil give en hjælpende hånd til en trængt bygge- og anlægsbranche: “Coronakrisen har været hård, også ved bygge- og anlægsbranchen. Derfor er jeg glad for, at vi her fra Region Hovedstadens side kan være med til at holde hjulene i gang og sætte nogle projekter i søen, som kan skabe noget indtægt og opretholde nogle arbejdspladser hos de trængte virksomheder, slutter hun.

Fakta.
Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har anbefalet regionsrådet at godkende moderniseringer og renoveringer for 200 mio. kr. Regionsrådet træffer endelig afgørelse 19. maj 2020.

Følgende initiativer er prioriteret:

  • Renovering og forstærkning af loft over miljøgård, Rigshospitalet
  • Etablering af ny logistik på Hvidovre Hospital
  • Opbygning af regnvandshåndtering og parkeringsareal på Herlev Hospital
  • Opgradering af elforsyning på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital
  • Udbygning af køleforsyning og fremføring af kølerør fra ATES-anlæg, Rigshospitalet, Hvidovre og Bispebjerg
  • Fremføring og udbygning af gasser på Hvidovre Hospital
  • Skiltning, teknisk overvågning, inventar mv. på Herlev Hospital
  • Renovering af tag på Rigshospitalet
  • Reetablering af grønne arealer på Bispebjerg
  • Etablering af bedre mobildækning på en række hospitaler
  • Renovering og forstærkning af loft over på Rigshospitalet

Andre initiativer til at holde hjulene i gang.

 • Regionen bygger hospitaler for over 20 mia. kr. Byggerierne fortsætter under coronakrisen under skærpede hygiejneforhold og i god dialog med fagbevægelserne om fornuftige arbejdsforhold.
 • Region Hovedstaden tilbyder straksbetaling ved indkøb af varer, så de virksomheder, vi handler med, sikres likviditet.
 • Regionen rekrutterer fra andre brancher, som har svært ved at opretholde arbejdspladser. Det gælder fx ansatte fra cateringbranchen og fra SAS, som tilbydes midlertidig ansættelse til administrative opgave i testtelte.