Har du et projekt, du vil søge puljemidler til hos Vesterbro Lokaludvalg, så er ansøgningsfristerne fordelt på samme måde i løbet af året som i 2019. Den næste frist er den 15. januar 2020 og ansøgningerne bliver behandlet på lokaludvalgsmødet den 19. februar 2020.

Vær opmærksom på følgende.
Grundlæggende lægger de vægt på, at projekter der søges midler til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller indtænker miljøhensyn som fx affaldssortering, miljømærkede materialer m.m. i udførelsen af projektet.

Vil du vide mere samt hente det gældende ansøgningsskema for Vesterbro 2020, så klik dig videre her. Du kan også følge med på Facebook her og få nyhederne først.