Mødrehjælpen søger psykolog til deres vigtige indsats for voldsramte børn og kvinder.

Stillingen er en opnormering, som skal bidrage til at nedbringe ventelisten på voldsområdet, og skal supplere det faglige stærke team, som gennem en årrække har gjort en forskel for voldsudsatte kvinder og børn gennem individuel rådgivning og gruppeforløb. Du vil indgå i et tæt samarbejde med det tværfaglige team i øst, men også samarbejde tæt med teamet i vest.

Mødrehjælpens voldsindsats er et rådgivningstilbud og terapeutisk behandlingstilbud til voldsudsatte, som har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk, digital og/eller materiel vold fra en nuværende eller tidligere partner, samt den voldsudsattes børn, som har oplevet eller har følgevirkninger af volden i hjemmet.

Nysgerrig, så læs hele stillingsopslaget her. Det er i Københavns området og ansøgningsfristen er den 7 januar 2021.