Bygningsdriften skal være grønnere, da energiforbruget i bygninger er en vigtig nøgle til at begrænse udledningen af CO2. Syv nye partnere er netop indtrådt i det succesfulde partnerskab, Energispring, der nu tæller 43 af byens store bygningsejere.

Siden 2016 har Københavns Kommune og en række af byens store bygningsejere samarbejdet om at reducere energiforbruget i sine bygninger. Partnerskabet Energispring har som mål at nedsætte energiforbruget i bygninger på varme og el ved at sætte fokus på energirigtig drift og energioptimering.

Den 14.november underskrev syv nye bygningsejere partnerskabsaftalen, som siden begyndelsen for tre et halvt år siden er vokset fra 22 til 43 bygningsejere indenfor pensionskasser, interesseorganisationer, administratorer, hoteller m.fl. Klimachefen i Teknik- og Miljøforvaltningen er glad for at byde flere af Københavns ejendomsbranches vigtigste spillere med i Energispring.

‘Vejen hen imod at gøre København CO2-neutral i 2025 sker gennem lange seje træk. Som kommune kan vi ikke indfri målet alene. Derfor er det centralt med et partnerskab, hvor ejendomsbranchen tager medansvar og viser vejen for den grønne omstilling,’ siger Charlotte Korsgaard, der er enhedschef for Klimaenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Bygningers energiforbrug er stort.
For at nå målet om at blive CO2-neutral i 2025 spiller alle bygninger inden for kommunegrænsen en væsentlig rolle, da 22% af den CO2, der udledes i Københavns Kommune, kommer fra brug af fjernvarme i bygninger. Tilgangen af nye partnere viser, at der er et behov for et sted, hvor virksomhederne kan dele viden og data om reducering af energiforbruget.

‘For et ordentligt og ansvarligt pengeinstitut som Arbejdernes Landsbank er det helt naturligt at deltage i et projekt som Energispring, hvor banken kan dele viden, data og erfaringer med andre ejendomsejere og sætte energibesparende tiltag i gang, der kan hjælpe vores lejere, beboere samt os selv med, at reducere forbrug af varme, vand og el og dermed også CO2 udledningen. Vi finder Energispring konceptet meget interessant og ser frem til i fællesskab med de mange øvrige deltagere i netværket, at medvirke aktivt til at udvikle fremtidens bygninger og samtidig bidrage til at realisere Københavns Kommunes og vort fælles mål at gøre København CO2 neutral i 2025,’ siger Henrik Schneller, facilitychef i Arbejdernes Landsbank, der har tilmeldt alle bankens otte ejendomme i København til projektet.

Allerede besparelser på varmeregningen.
Energisprings tilgang til reduktion af energiforbrug i bygninger er først at få et godt kendskab til energiforbrugsdataene, derefter at få styr på at varmekælder kører optimalt. HOFORS erfaringer er, at der er 10 procent energi at spare ved at sikre sig, at fjernvarmeanlæg driftes og er indreguleret korrekt. Og der er gevinster at hente. I 2019 har de 22 bygningsejere, der har været med siden 2016, sparet fire procent af deres varmeregning.

For at følge udviklingen deler partnerne data for varmeforbrug samt redskaber til at optimere bygninger med forhøjet energiforbrug. Hver tredje måned bliver der lavet et benchmark på varmeforbruget i 140 af partnernes tilmeldte ejendomme. Inden udgangen af 2019 kommer der også et benchmark for elforbrug. Alt i alt skal Energispring hjælpe med at nedbringe de københavnske bygningers energiforbrug med 20 procent på varmen og 20 procent på el i erhvervsejendomme.

De syv nye partnere i Energispring.
Ved Energisprings årsmøde den. 14. november 2019 underskrev de nye partnere og teknik- og miljøborgmesteren samarbejdsaftalen. De syv nye partnere er

Arbejdernes Landsbank
AP Pension
ATP Ejendomme
CBRE
Guldsmeden Hotels
Kirkbi
Refshaleøens Ejendomsselskab

Om partnerskabet.
Formålet med partnerskabet Energispring er at nedbringe energiforbruget i bygninger i København. Det sker ved både at sætte fokus på data, energirigtig drift, adfærd og energirenoveringer. Partnerne er professionelle bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer med bygninger i København samt HOFOR og Københavns Kommune. I september 2019 lanceredes Energispring Århus efter samme koncept som i København. Energispring har eksisteret i København siden 2016.

Om energiforbrug.
HOFOR’s erfaring viser, at man kan reducere varmeforbruget med ti procent alene ved at optimere driften af fjernvarmecentralerne. Det vil sige uden større investeringer i fx klimaskærm, vinduer, nyt tag eller andet som man ellers typisk forbinder med reduktion af varmeforbrug. Et korrekt indstillet fjernvarmeanlæg, som tilses jævnligt samt elektronisk energistyring kan typisk give en stor gevinst. Med en elektronisk energiovervågning kan man eksempelvis indstille alarmer, som alarmerer ved udsving i forbrug eller andre uregelmæssigheder, så man hurtigt kan agere og tilpasse driften.

Første CO₂-neutrale hovedstad.
Københavns Kommune har med Klimaplanen sat sig det mål at blive verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver samlede CO₂-besparelser på 900.000 ton i 2025. Klimaplanen er en helhedsplan med en række konkrete delmål og initiativer inden for fire spor: Energiforbrug, energiproduktion, transport og Københavns Kommune som klimavirksomhed. Energispring er et af initiativerne inden for energiforbrug, hvor målet er, at der skal spares i alt 20 procent af forbruget på henholdsvis varme og el i bygninger.

Læs mere her for flere oplysninger.