Børnehuset Scandiagade søger en pædagogmedhjælper 34 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. december 2020. De er et stort hus med 105 børn og 22 voksne, som er fordelt på seks børnegrupper, to vuggestuegrupper, to børnehavegrupper og to familiegrupper.

De har gode fysiske rammer både inde og udenfor, og de er en personalegruppe med både mænd og kvinder. Deres pædagogiske omdrejningspunkt er udeliv og natur og de har fokus på faglighed i et godt arbejdsmiljø. De tilbyder medindflydelse og medansvar, mulighed for faglig udvikling, plads til kreativitet og skøre indfald og godt socialt samvær. Noget for dig, så læs mere her.

Ansøgningsfrisk mandag den 9. november 2020.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk