Søg ind i mysteriet om påskelørdag, hvor Jesus ligger i graven og for en tid er bundet af mørkets greb vel vidende, at han dagen efter bryder dødens lænker og genopstår påskemorgen! Disciplene holder sig bag lukkede døre, mens nogle kvinder forbereder sig på at gå ud for at salve Jesu legeme, når sabbatten er forbi.

Hvad oplever du på en retræte? Påskeretræten foregår i stilhed. Der er fælles morgenbøn, middagsbøn og aftenbøn med sang, læsninger, meditation og fælles måltid i stilhed. Om eftermiddagen går deltagerne hver for sig ud i byen og søger at bevare det opmærksomme nærvær, når de meditativt bevæger sig ud i byen.

Programmet varer fra kl. 9.30 til 17.00 og det koster 50 kroner at deltage.

Undervejs har du mulighed for personlig samtale og forbøn hos retrætelederen. Se det fulde program på hjemmesiden.

Arrangør: Apostelkirken og Areopagos

Retræteledere: Hanne Carlsbæk & Lene Skovmark

Pris: 50 kr. du betaler på dagen

Tilmelding: Senest den 13. april på mail lene.skovmark@mail.dk eller tlf. 2836 1176

Mad: Hver deltager medbringer en ret til fælles buffet med sprit til hænder.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro