Af Julie Herdal Molbech, Radikale Venstre Vesterbro

Alle børn har ret til en tryg fødsel og omsorg fra begyndelsen af deres liv. Hvad enten man er flygtningebarn, barn med udenlandsk baggrund eller dansk barn: Børn er børn.

Fødeområdet trænger til en kærlig hånd, så det bliver bedre for børn, familier og jordemødre – det hænger jo sammen. Og sammenhæng – kontinuitet – er kernen i svangreomsorgen.

Jeg foreslår fx: 

Jordemoderklinikker for ukomplicerede fødsler og bedre normeringer på fødegangene. 

Færre rutinemæssige indgreb og igangsættelser

Bedre samarbejde mellem kommuner og region med flere og længere jordemoderkonsultationer i graviditeten og opfølgende besøg af jordemoderen, når familien er taget hjem –  som man allerede gør i Nordsjælland. 

Fokus på sårbare gravide og familier af anden etnisk og kulturel baggrund end dansk: Er vi god nok til at forstå alle familiers sprog og situation? Kan man fx føde på somalisk, syrisk, afghansk, iransk i Region Hovedstaden?  

Sundhedshuse og Nærhospitaler kunne være et oplagt sted at starte med bedre forhold for både sårbare gravide og gravide med anden kultur end dansk. De kunne måske ligefrem blive et slags videnscentre for samarbejde mellem jordemødre og andre fagpersoner inden for svangreomsorg, fødsler og familier. Vi siger ‘Tænk Nyt’ i Radikale Venstre – og ud over bedre løn og arbejdsforhold til jordemødre, som der også er brug for, tror jeg, at der skal nogle nye idéer til. Jeg foreslår nogle her. 

Alle børn skal hjælpes trygt til verden. Jeg er på børnenes side i Region Hovedstaden.