Københavns Kommune har gang i en lang række initiativer, der skal sikre tryg julehandel. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

For få uger siden blev der anlagt 1,6 kilometer grøn midterlinje på Strøget, ligesom der blev opsat skilte med et budskab om at holde til højre. Nu er turen så kommet til Københavns brogadekvarterer og øvrige handelsknudepunkter. I løbet af uge 48 bliver der opsat skilte med ønsket om ’God jul og god afstand’ på fortove og pladser, og kommunens adfærdsguider bliver synlige i gadebilledet.

– Vi ved, at rigtig mange mennesker juleshopper i København. Derfor sætter vi gang i en række tiltag, som erfaringsmæssigt har rigtig god effekt. Ambitionen er at sikre en tryg og god julehandel under coronapandemien, siger Jakob Hjuler Tamsmark, chef for Teknik- og Miljøforvaltningens coronateam.

De mange tiltag er blevet til i dialog med både Københavns Politi, bydelenes lokaludvalg og de lokale erhvervs- og handelsstandsforeninger.

For at sikre løbende påmindelse om at holde god afstand og at holde til højre, hvor det er anbefalet, har Københavns Kommune hyret en række adfærdsguider gennem et eksternt firma.

– Adfærdsguiderne skal møde folk i øjenhøjde. Deres opgave er at opfordre til god og sikker adfærd og samtidig hjælpe til, hvor det bliver nødvendig. Man kan altid henvende sig til adfærdsguiderne, hvis man oplever noget, som kan virke utrygt. Kun sammen kan vi sikre god jul og god afstand, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Fakta – det gør Københavns Kommune for at sikre julehandlen under coronapandemien
Nuværende indsats på Strøget og i Indre by

  • Der er monteret 1,6 kilometer grøn stribe i midten af strøggaden fra Rådhuspladsen til Kgs. Nytorv og fra Amager Torv til Nørreport med undtagelse af Amager torv, hvor der tages særlige hensyn til belægningen.
  • Der er opsat ca. 50 bystandere med to typer adfærdsregulerende plakater med budskaberne ”Hold til højre” og ”God jul og god afstand”. Plakatdesignet spiller sammen med juledekorationerne på strøggaderne.
  • Der er løbende dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og politiet, KCC og lokaludvalgene om indsatserne.

Indsatser i øvrige bydele

Skiltning

  • Der er opsat ca. 55 bystandere med juledesignede plakater med budskabet ”God jul og god afstand”. Desuden opsættes et stort antal plakater i valgplakatstørrelse med samme budskab fordelt ud over bydelene.
  • Der er løbende dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet, lokaludvalg og lokale handels- og erhvervsforeninger om indsatserne.

Øvrige tiltag

  • Tilsynsindsats på butikkernes skilte og vareudstillinger i hele byen med henblik på at sikre flow og fremkommelighed.
  • Adfærdsguider over hele byen, dog særligt koncentreret i Indre By, vil minde folk om at huske afstanden og generel coronavenlig opførsel.
  • Intensiveret cykeloprydningsindsats på strøggaderne også med henblik på flow.
  • Fartdæmpende foranstaltninger på Strøget/strøggaderne justeres også med henblik på at sikre flow.