Projektet var planlagt til at være færdigt i februar 2023, men er desværre forsinket. Krydset forventes nu klar til at blive taget i brug i slutningen af marts/starten af april 2023.

Forsinkelsen skyldes udfordringer med at genplacere skulpturen på Yrsas Plads for at gøre plads til den nye cykelsti. Arbejdet med at flytte skulpturen har vist sig at være mere teknisk udfordrende end først antaget. Grundet dårlige jordbundsforhold ift. skulpturens størrelse er det derfor nødvendigt at lægge et forstærket fundament, som dermed forsinker projektet.

Med den nye cykelsti får cyklister lettere ved at krydse mellem Skelbæk-gade/Dybbølsgade og Dybbølsbro, hvor cyklister lige nu ophober sig på hjørnerne af krydset og risikerer at være i vejen for fodgængere og bilister. Det bliver altså også sikrere at være både cyklist og fodgænger, når anlægsarbejdet snart er færdigt.

Læs mere om projektet på Vesterbro Lokaludvalgs hjemmeside her eller på Københavns Kommunens hjemmeside her. 

Foto JTL