En ny aftale med DGI om et flerårigt samarbejde skal få 10.000 flere børn og unge ind i forenings- og idrætsfællesskaberne i København. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro

10.000 flere børn og unge skal være en del af forenings- og idrætsfællesskaberne i København. Det er hovedformålet med en ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn. Her er parterne blevet enige om et flerårigt samarbejde.

Der er tale om en fireårig samarbejdsaftale, der omfatter en pallette af nye foreningsrettede indsatser. Parterne har en fælles målsætning om at styrke en række af de lokale idrætsforeninger, der ønsker at inddrage flere børn og unge i deres sociale idrætsfællesskaber. Politikerne i København er enige om, at der i forbindelse med budget 2021 bør afsættes midler til at fortsætte samarbejdet frem til 2024.

Som noget af det første trækker DGI Storkøbenhavn og Kultur- og Fritidsforvaltningen nu i arbejdstøjet med henblik på at involvere en række idrætsforeninger ift. at tilbyde sommerferieaktiviteter for de københavnske børn og unge, som ikke skal ud og rejse til sommer.

”Det er afgørende positivt, at flere børn og unge får mulighed for at blive en del af forenings- og idrætslivet i hovedstaden. Ikke alle børn starter som det mest naturlige til fodbold eller dans, og nu får vi heldigvis mulighed for at hjælpe endnu flere ind i de gode fællesskaber. Det glæder mig meget, at vi allerede her i sommer kan invitere flere børn med indenfor,” siger kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å).

“Foreningsidræt er en del af svaret på stort set alle de større samfundsudfordringer vi står overfor. Integration, overvægt, ensomhed, svigtende selvværd. Alt sammen noget som vi bekæmper bedst ved at dyrke idræt sammen i forpligtende fællesskaber. Men allervigtigst, så er foreningsidrætten fyldt med gode oplevelser, smil, grin og glæde i fællesskab. Det får mange flere børn og unge nu adgang til i København. Så det er en virkelig god dag for vores hovedstad,” siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Jonas Bjørn (S).

Peder Nedergaard, formand i DGI Storkøbenhavn, udtaler: ”Den nye aftale ligger i naturlig forlængelse af det tætte samarbejde, som Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn har opbygget over de seneste år. Vi deler ambitionerne om, at der i aftaleperioden skal skabes udvikling i de lokale idrætsforeninger, således at der bliver plads til 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne”.

Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, siger: ”I DGI ser vi frem til at indgå en fireårig aftale i forbindelse med budget 2021. Aftalen er udtryk for et vigtigt fokus på social bæredygtighed i Københavns Kommune, hvor foreninger og andre aktører bidrager til den fortsatte udvikling af en idrætsaktiv storby”.

Fakta om indsatserne.
DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune vil sammen gennemføre disse indsatser:

Opbygning af nye, foreningsbaserede idrætsfællesskaber for børn og unge
Foreningsudvikling og flere partnerskaber med foreninger
Helhedsplaner for idrætten i tre udvalgte byområder (Tingbjerg, Sundby og Sydhavnen)
Idrætsforeninger i samarbejde med skoler og daginstitutioner

Fakta om aftalens økonomi.
For samlet og yderligere info om aftalens økonomi, se sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 16. juni 2020.

Med budgetønsket på 1,25 mio. kr. i 2020 samt hensigtserklæringen om en bevilling i Budget 2021 på yderligere 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 samt 1,25 mio. kr. i 2024 vil DGI Storkøbenhavn afsætte 14 mio. kr. over fire år.

Københavns Kommunes 2,5 mio. kr. årligt (i perioden juni-juni i hvert af de fire år) fordeler sig på to poster: 1 mio. kr. årligt til endnu fem nye foreningspartnerskaber og 1,5 mio. kr. årligt til fem årsværk, der skal understøtte foreningsidrætten i København. DGI Storkøbenhavn afsætter tilsvarende 1,5 mio. kr. årligt.

Hvis Københavns Kommune afsætter de 2,5 mio. kr. årligt (i perioden juni-juni i hvert af de fire år), afsætter DGI Storkøbenhavn – udover ovenstående 1,5 mio. kr. årligt – yderligere 2 mio. kr. årligt.