Det er nogle af de politiske målsætninger for Godsbaneterrænet, der i denne måned er blevet præsenteret på Rådhuset.

Foto ABW

I den netop afsluttede behandling af startredegørelsen for Godsbaneterrænet, har det vist sig, at en nyvalgt Borgerrepræsentation har nye ønsker til udviklingen af Godsbaneterrænet. Det er ikke mindst ønsker, som svarer til flere af de fokuspunkter, Vesterbro Lokaludvalg igennem længere tid har arbejdet med og italesat.

Efter et længere behandlingsforløb af både Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har der vist sig politisk opbagning til bl.a. følgende punkter:

  • At udvide Lokomotivparken og Vasbyhaven med 10-15%
  • At finde plads til en ekstra idrætshal udover den allerede planlagte
  • At området ved den kommende skole i Vognværkstedet skal etableres lokale kulturtilbud såvel som faciliteter, der også kan benyttes af foreningslivet og idrætslivet uden for skoletiden, så det bliver et egentligt kulturcenter med folkebibliotek og café ud til Skydebro-området
  • At der etableres ungehus med attraktive og inspirerende faciliteter og aktiviteter
  • At der skal skabes et sammenhængende idrætsmiljø med let tilgang til omklædningsfaciliteter
  • Der skal sikres et ”Foreningernes Hus” gerne i områdets sydlige del med fokus på brugerdrevne kulturtilbud.
  • At der skal findes plads til skæve boliger

Som en del af det motivationsgrundlag, politikerne er blevet enige om, står der bl.a. følgende:

“I Børne- og Ungdomsudvalget har der været et udbredt ønske om, at den kommende skole skal udformes som et eksempel på, hvordan en lokal folkeskole kan indrettes, så den bliver det lokale kulturcenter for et helt lokalområde og sikrer liv i området både om dagen og om aftenen

… Der er også en akut mangel på tilbud til de unge – ungdomsmiljøer og ungdomsklubfaciliteter – i de omkringliggende byområder, som det er blevet drøftet bør løses i forbindelse med udviklingen af Godsbaneterrænnet.

…. På samme vis har der været ønsker om, at etablere idrætsfaciliteter i tilknytning til skolen skal afhjælpe manglen på faciliteter i de omkringliggende bydele, og skabe et levende område”

I ovenstående citater bider de særligt mærke i, at Rådhuset nu konstruktivt forholder sig til det faktum, som de  gentagende har påpeget: Faciliteterne på Godsbaneterrænnet skal ikke ”kun” opfylde de behov, der er for de kommende beboere i området. De skal nødvendigvis også være med til at indhente det efterslæb af offentlige faciliteter, der er gældende i de omkringliggende byområder, herunder Carlsberg og havnen.

Ligeledes vil de planlagte faciliteret spille en vigtig rolle, så området så andre inviteres ind i området og området derved bliver en sammenhængende del af resten af Vesterbro.

Endeligt bider de  mærke i følgende hensigtserklæring:

“Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer Teknik og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til at der hurtigst muligt afholdes et fælles dialog-møde med lokale aktører, forenings- og idrætsliv og lokaludvalgene for Vesterbro og Sydhavnen omkring udformningen af skolen og dens udearealer på Godsbaneterrænnet.”
Vi er som altid klar – og glæder os til den videre dialog.

Sagens politiske behandling
Vil de selv læse mere om den politiske behandling af startredegørelsen for Godsbaneterrænet, kan finde link til udvalgenes mødereferater her.