Pressefoto

Tine Nedbo indtager Gallery Poulsen med udstillingen Homecumming og det markeres med fernisering og fest, fredag den 22. oktober fra kl. 16.00 – 21.00. Udstillingen bliver kunstnerens første solo i Gallery Poulsen og vil være den første i en række af udstillinger med skandinaviske kunstnere, der debuterer med soloudstillinger hos os i de kommende måneder og år.

Udstillingen bærer titlen Homecumming, som en kærlig kommentar til Tine Nedbos hjemvenden til København, efter flere års ophold i udlandet. Her er hun blevet mødt af det gamle og velkendte, men har også udviklet nye tilhørsforhold i meningsfællesskaber, hvis ideer fortsat udfordrer hendes politiske bevidsthed og forståelse af begreber som seksualitet, køn og race. Men lige så vigtigt, har mødet med disse ideer – desuagtet hvor de er blevet introduceret -, bragt med sig en distinkt og voksende følelse af en form for metafysisk hjem(komst).

Hvor Nedbos tidligere arbejde ofte har været centreret omkring menneskekroppen er udstillingens seks store og helt nye malerier snarere en art objektportrætter, der alle bruger stilleben genren som henvendelsesform. Her præsenteres en række personlige øjebliksbilleder fra hjemmets tryghedsskabende og intime rammer. Gennem kapringen af denne traditionsbundne genre, udfordrer Nedbos nye serie beskuerens forståelse af hvordan vi som mennesker og individer optager fysiske rum, samt hvilke sociale og politiske betydninger disse intime forhold fører med sig. Som i historiske stillebenmalerier er de stumme objekter aldrig isolerede, men taler ind i deres kontekst – symbolske repræsentanter, der åbner op for politiske, økonomiske og kropslige perspektiver. Magtens tavse ekkoer.

For Nedbo fungerer hjemmet som et velkendt og beskyttende hylster, der alligevel giver plads til en krop og en personlighed i konstant forandring og udvikling. Dermed kommer de afbillede objekter til at danne et betydningsalfabet, som rækker ud over det private og peger på den forhandling af både personlige og samfundsmæssige værdier, der foregår i de meningsfællesskaber. Dermed leder kunstneren os ind i en samtale om, hvordan vi interagerer med hinanden på forskellige niveauer, og hvilke strukturer der danner rammerne om disse møder.

Ved at dele sine mest intime og sikre rum, peger Tine Nedbo på det personliges forbundenhed med det fælles. For trods objektportrætternes fravær af menneskelige figurer, runger de som et ekko af menneskelig tilstedeværelse og påvirkning.

Maleriernes rum åbner sig op imod beskueren og inviterer os til at medindtage disse sårbare rum og deres genstande, og selv benytte deres åbne invitation som afsæt for refleksion og forhandling.

Vi glæder os til at se dig til ferniseringen fredag den 22. oktober fra 16 – 21!

Udstillingen omfatter seks store oliemalerier på lærred. Josefine Winding er DJ ved ferniseringen.