Partierne på Københavns Rådhus indgik onsdag årets ’lille budgetaftale’. Aftalen gør København klar til genåbning ovenpå corona. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Et flertal af partier på Københavns Rådhus indgik onsdag aftale om den såkaldte overførselssag, årets ’lille budgetaftale’. Aftalen er i genåbningens tegn og indeholder blandt andet hjælpepakker til børn og unge, til socialt udsatte og ensomme ældre, så de kan komme på fode igen ovenpå nedlukningen. Der er også hjælp til Københavns trængte oplevelseserhverv.

”Det er helt afgørende, at vi får hjulpet de københavnere igennem, som har lidt mest under nedlukningen. Det gælder mange af vores ældre, som har været ensomme, mange socialt udsatte og rigtig mange børn og unge, som har været isolerede og har manglet deres hverdag og deres venner. Der er også ekstremt vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at medvirke til, at byens restauranter, hoteller og detailhandel overlever og stadig er der, når vi åbner op. Så København igen kan blive den levende by, vi elsker”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Aftalen indeholder en trivselspakke til børnene, der har været helt eller delvist hjemsendt fra skoler og fritidsordninger. Pakken målrettes sociale aktiviteter, der skal ryste eleverne sammen og skabe trivsel og motivation, f.eks. overnatninger, deltagelse i oplevelser, lejrskoler og andet. Pengene skal deles mellem Københavns fritidsklubber og i alt 2.081 skoleklasser.

Der er også en indsats for byens udsatte, der har været isolerede under corona-restriktionerne. Der er midler målrettet socialt samvær og aktiviteter til udsatte voksne og borgere med handicap, samt til opsporing og en særlig indsats overfor udsatte børn, som er blevet overset under nedlukningen. Også ensomme ældre bliver betænkt med aktiviteter og mere tid til samvær på plejehjem og med ekstra ’klip’ til modtagere af hjemmehjælp, hvor de blandt andet kan få hjælp til at komme ud af deres bolig eller til fx hovedrengøring.

Coronakrisen har også været hård ved byens erhvervsliv. Turisme- og oplevelsesbranchen har mistet 40-50 pct. af omsætningen under coronakrisen, og de overnattende gæster er blevet væk. Derfor skal aftalen også give byens trængte erhvervsliv en hjælpende hånd. Der er afsat penge til en ny pulje med en række indsatser målrettet de ramte virksomheder – blandt andet kan virksomhederne ansøge om penge til aktiviteter i tilknytning til events (fx EM-afvikling til sommer) og til markedsføring. Der er også penge til markedsføring af København som julehovedstad med henblik på at tiltrække turister i december, og til at brande København i udlandet som ’den mest bæredygtige hovedstad i verden’ for at tiltrække erhvervsdrivende, investorer og talent. Ordningen med øget udeservering i byrummet fra 2020 vil også blive forlænget.

Aftalen rummer ekstra midler til støjvagter og natteværter samt til toiletter på sommer-hotspots, når festhungrende københavnere og tilrejsende tager hul på sommeren i byen.

En række idrætsaktiviteter får udvidet åbningstiden hen over sommeren, så københavnerne har noget at tage sig til. Blandt andet er der øget adgang til kommunens indendørs idrætsfaciliteter, helårsåbent og dermed åbent i sommerferien i Østerbros nye skøjtehal og i svømmehallerne, ligesom der åbnes nye badezoner i havnen oven i de mange, der allerede er. Der er også sat penge af til flere og bedre idrætsfaciliteter over hele byen, blandt andet nyt idrætsanlæg i Ørestad Syd og til at udvide planerne for Ketsjersportens Hus. Der sættes gang i forundersøgelser mhp. at udvikle både Sundby og Valby Idrætspark og en plan for modernisering af Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub. Der er også bevilget penge til kulturhus inkl. produktionskøkken i Brønshøj Gamle Skole og til oprensning af jordforurening på den bemandede – og pt. lukkede – legeplads ByOasen.

Endelig indeholder aftalen en lang, lang række trafikale tiltag, der skal give mere sikre skole- og cykelveje mange stedet i byen. Heriblandt en omlægning af det farlige kryds for enden af Dybbølsbro, pilotforsøg med parkerings- og kørselsforbud ved en række folkeskoler ved afleveringstid, såvel som etablering af lyskryds og trafiksikkerhedsforanstaltninger på Refshalevej og Forlandet mhp. at sikre skolevejen mod den stigende trafik på Margretheholm. Der er også penge til en foranalyse på en helt ny cykelbro mellem Indre By og Refshaleøen, som skal bane vejen foren grøn cykelrute over Refshaleøen mod den kommende bydel, Lynetteholm. Der er også penge til flere grønne byrum, flere træer og biodiversitet i byen.

Aftalen fordeler i alt 709 millioner kroner, som ikke er forbrugt i budgettet for 2020. Pengene går til at dække en lang række kommunale need-to projekter, som nye daginstitutioner, sociale bosteder og skæve boliger til udsatte. Samt altså denne gang en række indsatser, der skal ruste byen til en sommer med liv efter corona.

Parterne siger om aftalen:
Socialborgmester Mia Nygaard (R):
”For Radikale Venstre har det været en bunden opgave, at Københavns Kommune skal spille en stor og aktiv rolle i at genstarte byen efter et meget svært år for københavnerne og virksomhederne. Det har været vigtigt for os, at det sker i både grøn og social balance, bl.a. med særlige corona-pakker til børn, social, kultur- og fritid, ældre og erhvervsliv. Derudover har vi prioriteret investeringer i begrønning og i grøn infrastruktur såsom cykelstier samt en tiltrængt modernisering af Østre Kapel. Som socialborgmester er jeg derudover glad for, at vi har fået opbakning til en tiltrængt ekstra socialindsats ved den uroplagede Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Så overordnet set vi er tilfredse”.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):
”Allermest tilfreds er jeg med, at vi har sikret midler til bedre normeringer i de københavnske daginstitutioner. Vores børn har krav på, at der er en voksen til stede. Og så har vi sikret byens unge og ældre en tiltrængt håndsrækning oven på corona-nedlukningen i form af en pakke, som indeholder midler til både flere fælles oplevelser, hjælp til sociale aktiviteter og bedre mental sundhed”.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):
”Venstre har sikret, at der kan sparkes liv i byen igen efter coronaen. Både med en pulje til genopretning af erhvervslivet, støtte til at gøre København til europæisk julehovedstad og længere åbningstider i bl.a. svømmehaller og idrætsanlæg. Vi har også skaffet analyser af at begrænse pendlerparkering og af modeller for parker-og-rejs-anlæg, så der bliver plads til københavnernes biler. Endelig sætter vi gang i at etablere nye tidssvarende sportsanlæg i en række bydele, ligesom vi holder liv i drømmen om at etablere Musikhuset København på Vesterbrogade 59”.

Gruppeformand Jakob Næsager (K):
”Vi sætter børnene først. Vi udvider åbningstider i idrætsfaciliteterne og giver ekstra penge til foreningerne. Det sikrer, at børn og unge hurtigt kan få et aktivt børne- og ungeliv igen efter en hård periode med Covid-19. Vi konservative vil gerne give dobbelt hjælp – ikke kun til at hjælpe børn og unge til bedre fysisk og mental sundhed, men også til at få pustet nyt liv i de mange foreninger, der har været tvangslukkede alt for længe”.

Politisk leder Finn Rudaizky (DF):
”Dansk Folkeparti fik igen sikret penge til mere tid og omsorg til ældre både i eget hjem og på plejehjem. Vi får sat skub i aktiviteter til unge efter corona. Socialt udsatte, psykisk syge og handicappede får bedre vilkår. Derudover har Dansk Folkepartis forslag om, at handicap-parkeringspladserne skal kontrolleres for ulovlige parkeringer, omsider fået opbakning fra de øvrige partier”.

Gruppeformand Kåre Traberg Smidt (løsgænger):
”Jeg har haft fokus på Østerbro Skøjtehal, som nu kan holde helårsåbent i 2021, og at trafik ved skoler bliver sikrere. Det betyder meget for østerbroere, at de kan anvende faciliteterne året rundt. Som gammel KSF ishockeyspiller og familiefar betyder det også noget for mig personligt. Ydermere har jeg bedt om, at vores allesammens ikon Bien på Trianglen bliver renoveret og fremtidssikret. Som løsgænger har man et begrænset mandat, så jeg har sammen med de andre partier sikret sociale indsatser og derudover tiltag lokalt”