Inden en endelig lokalplan for området kan laves, sendes en startredegørelse nu til godkendelse i Teknik og Miljøudvalget mandag d. 28. februar og Økonomiudvalget onsdag d. 16. marts.

Ud fra udvalgenes kommentarer går forvaltningerne derefter i gang med at udarbejde den endelige lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen vil efter planen blive forelagt Borgerrepræsentationen omkring årsskiftet 2022/2023, hvorefter det sendes i offentlig høring i otte uger. Særligt fokus i startredegørelsen er bl.a. antallet af parkeringspladser, de grønne områder, adgangsveje og ændring i den planlagte max-højde for bygningerne.

Kilde. Følg med her.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk