Skabelsestiden løber fra 1. sep. til 4 okt. – Kirker i Danmark, og mange steder i resten af verden, sætter i denne periode særligt fokus på Guds skaberværk. Den nu afdøde økumeniske Patriark Dimitrios I foreslog i 1989 at have en dag om året særligt til ”taksigelse for den enorme gave, skabningen er og til forbønner for dens opretholdelse og heling”. Dette er siden blevet den længere Skabelsestid.

Sådan markerer Apostelkirken skabelsestiden:

Tirsdag d. 21. september er der “opsamling” kl. 19.30, med Miriam Randi Larsender stiller spørgsmålet: “Skal kirken gå op i klima?”

Lørdag d. 25. september er der en pilgrimsvandring i Roskilde, hvor vi vil fordybe os i vores forbundethed med og afhængighed af skaberværket.

Vi vil også have bøn for klimaet med i søndagens kirkebøn, og vi vil bede for det forestående klimatopmøde i Glasgow ( 31. oktober til 12. november) til middagsbønnen torsdage.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro