En ny “taskforce” skal komme med forslag til fremtidens grønne folkeskole i København. Det sker når eksperter, politikere og praktikere mødes til den første workshop om en grøn folkeskole.

Foto: ABW

Sidste år besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal laves en handleplan for en grøn folkeskole. Initiativet kom efter, at Ungeråd KBH stillede krav om en grøn folkeskole, hvor både folkeskolens læringsmæssige indhold og fysiske rammer har et større fokus på klima og miljø.

Til at lave handleplanen er der nu nedsat en taskforce med forskellige eksperter og organisationer, heriblandt Stefan Herman, rektor på Københavns Professionshøjskole, Anne Skovbro, direktør i By og Havn, og forskeren Steen Hildebrandt. Taskforcens formand er Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager. Torsdag d. 3. marts mødes de alle til den første workshop på et eksterne læringsmiljø Energi & Vand i København.

At forslaget kommer fra de unge, viser også, at politikerne lytter til og tager de unges ønsker og bekymringer alvorligt. I taskforcen er de unge både repræsenteret af medlemmer fra Ungeråd KBH og Københavns Fælleselevråd, som deltager på lige fod med de andre.

”Vi har landets største folkeskole, og det er kun passende, at vi lytter til de unges ønske om, at også vores skoler skal være med til at drive omstillingen til et mere klima-venligt samfund. Der er mange gode klima-kræfter involveret i dette arbejde, og målet er, at give eleverne en højere klimabevidsthed – både som skoleelever og som samfundsborgere,” siger børne og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K)

Læs mere her.