45 procent af eleverne i de københavnske 9. klasser har prøvet at ryge e-cigaretter. Det får nu to borgmestre til at reagere. Københavns Kommune har fra 1. januar 2019 indført Røgfri Skoletid.

Forud for indførelsen gennemførte kommunen en før-måling af rygevanerne blandt alle udskolingselever i de københavnske folkeskoler. Undersøgelsen viser blandt andet, at 45 pct. af eleverne i 9. klasse har prøvet e-cigaretter, mens 42 pct. har prøvet almindelige cigaretter. E-cigaretter kan fås med smag af frugt og slik, og det, at næsten halvdelen af eleverne i 9. klasse i København har prøvet e-cigaretter, får nu to borgmestre til reagere.

”Kombinationen af nikotin og frugtsmag er attraktiv for børn og unge, og gør dem afhængige af noget som smager ufarligt, men bestemt ikke er det. Vi ved fra undersøgelser, at hvis et barn eller ung først er startet på e-cigaretter, så er der større risiko at de går over til cigaretter bagefter. Derfor synes jeg, at det er skræmmende, når så mange folkeskoleelever prøver at ryge e-cigaretter i København, og det er jeg nødt til at reagere på.” sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling (SF).

Nikotin er ikke kun afhængighedsskabende, men kan være et skadeligt stof for udviklingen i børn og unges hjerner. Jo tidligere du bliver afhængig af nikotin, desto sværere er det at stoppe igen senere i livet.

Røgfri Skoletid skal vende udviklingen.
Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), er også foruroliget og understreger, at det er endnu en årsag til, at kommunen netop har prioriteret at sætte ind over for elevers rygning i skoletiden. ”Tallene bekræfter i dén grad vigtigheden af, at vi har truffet beslutningen om at indføre Røgfri Skoletid for eleverne og tilbyde skolerne hjælp til at forebygge, at de unge begynder at ryge,” siger Jesper Christensen.

Ud over forbuddet mod rygning i skoletiden tilbyder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde en række forebyggende tiltag, som skolerne kan gøre brug af på frivillig basis.

Også Kræftens Bekæmpelse reagerer på tallene fra den københavnske før-måling.
”Københavns Kommune skal have ros for at gøre Røgfri Skoletid obligatorisk på alle folkeskoler. Det kan forhåbentligt være med til at bane vejen for en landsdækkende lovgivning om Røgfri Skoletid – både i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Rygning er årsag til kræft og skaber stor social ulighed i sundhed.” siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Eleverne oplever ofte synlig rygning i skoletiden.
Undersøgelsen viser også, at der forud for indførelsen af Røgfri Skoletid har været en høj grad af synlig rygning i skoletiden. 81 pct. af udskolingseleverne i København har set deres skolekammerater ryge uden for skolens område, mens 35 pct. har set deres skolekammerater ryge på skolens område. 83 pct. har set skolens ansatte ryge uden for skolens område, mens 36 pct. har set de ansatte ryge på skolens område.

”Det er under al kritik, hvis lærere ryger i elevernes nærvær. Det er forbudt for lærerne at ryge på skolen og i arbejdstiden må de kun ryge uden for skolen, hvor eleverne ikke kan møde dem. Og jeg har en klar forventning om, at det forbud bliver overholdt. Jeg håber, at Røgfri Skoletid for eleverne er et ekstra incitament for lærerne til at overholde de gældende regler,” siger Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen.

For mere fakta, læs mere her.