224 organisationer får i alt 11,7 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde i 2020. Ud af dem går 2,9 mio. kr. til længerevarende bevillinger.

Én gang årligt uddeler Socialudvalget en pulje penge til frivilligt socialt arbejde, også kaldet § 18-midlerne. Midlerne uddeles til organisationer, foreninger, grupperinger eller andre, der understøtter den frivillige indsats på det sociale område.

”Frivilligt socialt arbejde gør en forskel! Det frivillige sociale arbejde er en unik støtte til socialt udsatte. Jeg er glad for, at disse midler understøtter det frivillige engagement i civilsamfundet,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

Nye kriterier for uddeling af § 18-midler.
I foråret 2019 vedtog Socialudvalget nye kriterier for, hvordan midlerne i § 18-puljen fremover skal uddeles. Der er som resultatet heraf blevet besluttet, at ansøgninger, der tydeligt ligger uden for Socialforvaltningens område (f.eks. sundheds- og omsorgsområdet) fremover ikke falder inden for §18-puljens modtagergruppe.

De nye kriterier fastslår også, at de ansøgere, der søger 100.000 kr. eller mere til deres projekt, som en del af ansøgningsprocessen skal tydeliggøre, hvordan deres frivillige sociale projekt understøtter en eller flere af målsætningerne i Socialforvaltningens socialstrategi. Pointerne indgår som en del af den samlede socialfaglige vurdering af ansøgningerne.

Slutteligt er det blevet besluttet, at det fremover skal efterstræbes at give mange små bevillinger frem for få store. Alle ansøgere får direkte besked på deres ansøgning primo oktober, men det er allerede nu muligt at se fordelingen i referatet fra Socialudvalgets seneste møde.

Fakta:
Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i Lov om Social Service.
Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats på det sociale område.
Der er i år modtaget 287 rettidige ansøgninger, hvor der i alt er ansøgt om 43,5 mio. kr. Socialudvalget har besluttet, at 224 ansøgere modtager støtte i 2020.
Den samlede § 18-pulje til uddelingen i 2019 er på 17,4 mio. kr. Ud af dem er 4,4 mio. kr. reserveret til tidligere års treårige bevillinger. Derudover går 1,05 mio. kr. af puljen til finansiering af tre frivilligcentre. De tre frivilligcentre får hvert årligt 350.000 kr. fra Socialforvaltningen.
25 % af §18-midlerne kan uddeles i form af længerevarende bevillinger. For 2020 betyder det, at 28 projekter modtager en længerevarende bevilling.

Der gives i år afslag til 63 rettidige ansøgere, idet det vurderes, at der findes tilsvarende tilbud i kommunen, at det er uklart om projektet henvender sig til københavnske borgere, at ansøgningen falder uden for §18-puljens kriterier eller lign.