Omkring halvdelen af befolkningen vil få en psykisk lidelse i løbet af livet, og alle familier bliver berørt. Selvom psykiske lidelser er almindelige, fylder stigmatiserende omtaler af mennesker med psykiske lidelser og psykisk sygdom generelt stadig meget i det danske mediebillede. Det viser en analyse af mediedækningen af psykisk sygdom i danske webmedier i 2021.

Foto ABW

Mediernes fokus på mental sundhed og psykisk sygdom er stigende, og i 2021 har der været et større fokus, end der var i 2019. Der har især været fokus på covid-19’s betydning for vores psykiske helbred, men også vold på bosteder og dermed rammerne for de ansatte har været i mediernes søgelys. Generelt taler medierne lige så stigmatiserende om personer med psykisk sygdom som i 2019, men samtidig er omtalen blevet mere konkret og positiv. Det viser en ny analyse, som bliver offentliggjort i dag.

”Fordomme om psykiske lidelser kommer ofte til udtryk i dramatiske overskrifter og historier i medierne, hvor mennesker bliver reduceret til deres diagnoser – for eksempel når en person omtales som skizofren, fremfor som en person med en skizofren lidelse. Det kan være med til at bekræfte fordomme, og en angst for at mennesker med psykiske lidelser er utilregnelige og farlige. Konsekvenserne for den enkelte kan være, at man bliver diskrimineret og ekskluderet fra dele af livet og samfundet. Derfor er medierne en vigtig medspiller, når vi taler om afstigmatisering af psykiske lidelser,” siger Anja Kare Vedelsby, programleder for EN AF OS i Sundhedsstyrelsen.

Rapporten kortlægger, i hvilke sammenhænge psykiske lidelser bliver nævnt, samt hvor og hvor ofte medierne bringer historier om emnet. Samtidig viser den, i hvilken udstrækning medierne bringer et positivt, neutralt eller negativt billede af psykisk sygdom, hvilke organisationer der er særligt fremtrædende, når mennesker med psykisk sygdom omtales, og hvilke temaer omtalen udspringer af.

Tabuer brydes med personlige historier
Siden 2019, hvor en lignende analyse blev foretaget, er andelen af positive omtaler gået fra 22 til 26 procent, hvilket er med til at tegne et mere nuanceret billede af psykiske lidelser. Der er dog stor forskel på mediernes dækning. Og det positive er, at flere forskellige slags personlige fortællinger fylder i mediebilledet, hvor både kendte og ikke-kendte mennesker har fortalt åbent om livet med psykisk sygdom.

”Når vi arbejder med afstigmatisering, er det identifikationen, der er vigtig, og derfor er det også meget positivt, at de personlige historier spænder så bredt. Det er udtryk for, at psykiske lidelser er noget, der vedrører os alle. Kombineret med en mere nuanceret omtale kan det bidrage til et mere afstigmatiserende syn på psykisk sygdom. Det kan skabe en større åbenhed, som kan være med til at nedbryde mange af de barrierer, som mennesker med psykiske lidelser oplever”, siger Anja Kare Vedelsby.

Rapporten ”Stigmatisering i medierne – En analyse af mediedækningen af psykisk sygdom i danske webmedier i 2021” er udarbejdet af Infomedia på vegne af Landsindsatsen EN AF OS i Sundhedsstyrelsen.

Se rapport: Stigmatisering i medierne – en analyse af mediedækningen af psykisk sygdom i danske webmedier i 2021

Se arrangement: Streaming af Sund Dialog-arrangement 

Stigmatiserende sprogbrug
  • Psykisk syg
  • Dement
  • Autist
  • Sindssyg
  • Skizofren

Kilde.