56,6 procent af stemmerne ved det netop overståede ældrerådsvalg i København blev afgivet digitalt. Det er mere end en fordobling fra 2016. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

24.209 stemmer fandt vej til Københavns Rådhus ved det netop overståede ældrerådsvalg. De fleste af dem – 56,6 procent – var digitale. Det er mere end en fordobling af digitale stemmer siden seneste ældrerådsvalg i 2016. Dengang var 25,4 procent af stemmerne afgivet digitalt.

”Det er godt at se, at så mange flere end sidst har benyttet sig af muligheden for at stemme digitalt ved ældrerådsvalget. I en tid som denne er det også en måde at passe på sig selv, at mange ting kan ordnes hjemmefra,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

Stemmeprocenten landede ved ældrerådsvalget i 2020 på 26,6 – en forbedring på 1,6 procentpoint i forhold til seneste valg i 2016, hvor 25 procent af de stemmeberettigede valgte at sætte kryds ved en ældrerådskandidat på enten fysisk eller digital vis.

De 25 nyvalgte medlemmer af Københavns Ældreråd tiltræder efter nytår og er valgt ind for en fireårig periode.

Ældrerådet rådgiver Borgerrepræsentationen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem ældre borgere og politikere i kommunen. Det vil sige, at Ældrerådets vigtigste opgave er at være høringspart for kommunens politikere.

Fakta om valg til Københavns Ældreråd

 • Personer, der er fyldt 60 år inden valgperiodens udløb (30. oktober 2020) og bosiddende i Københavns Kommune, kunne stemme til ældrerådsvalget.
 • I 2020 kunne der stemmes i perioden 9. oktober – 30. oktober, begge dage inklusive.
 • Alle stemmeberettigede borgere modtog en fysisk stemmeseddel samt en frankeret svarkuvert med posten til brug ved brevafstemning. Borgere, der er tilmeldt digital post, modtog desuden et digitalt brev med et link til brug for digital stemmeafgivelse.
 • I tilfælde, hvor en borger både har stemt digitalt og per brev, er det brevstemmen, der gælder.
 • I 2020 blev der afgivet 24.209 stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 26,6. I 2016 var stemmeprocenten 25.
 • I 2020 blev 56,6 procent af stemmerne afgivet digitalt. I 2016 var tallet 25,4 procent.
 • I 2020 stillede 44 kandidater op til Københavns Ældreråd. De 19 kandidater, der ikke opnåede valg, er valgt som suppleanter.
 • Læs mere om Ældrerådet på aeldreraadet.kk.dk

Fakta om Københavns Ældreråd

 • Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd.
 • Københavns Ældreråd er landets største ældreråd og består af 25 medlemmer, som alle er direkte valgt af københavnere over 60 år for en fireårig periode.
 • Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af politiske, religiøse og interessebaserede organisationer.
 • I Københavns Kommune er ældrerådet forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
 • Læs mere om Københavns Ældreråd på aeldreraadet.kk.dk

Københavns Ældreråd 2021-24

Følgende 25 kandidater har opnået valg til Københavns Ældreråd 2021-24:

 • Pia Weise Pedersen
 • Kirsten Nissen
 • Margit Schrøder
 • Hanne Simonsen
 • Anders Lund
 • Anne Worning
 • Lisbeth Sølver
 • Ulla Morin
 • Lise Helweg
 • Anne-Marie Bossen Aarøe
 • Arne Bjørn Nielsen
 • Lone Skov Valentin Al Awssi
 • Peder Blom
 • Bjarne Rueholm Jørgensen
 • Annette Thernøe
 • Benna Lis Jacobsen
 • Elin Johansson
 • Henrik Høgh
 • Jesper Balle
 • Leif Andreasen
 • Michael Neumann
 • Eleonora Lewandowski
 • Dorthe Pedersen
 • Arvin Storgaard
 • Margit Risnæs