Det går langt bedre end forventet for Københavns Kommune med at skabe lære- og elevpladser til unge i private virksomheder. En særlig lærlingeklub har vist sig at være et effektivt værktøj til at hjælpe københavnske erhvervsskoleelever, der har haft vanskeligt ved at få en læreplads, videre i deres uddannelse.

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning har siden 2013 via en særlig indsats matchet 1818 unge, der mangler en praktikplads, med en virksomhed, der mangler en elev.

Det er 585 flere uddannelsesaftaler, end man havde sat som mål for indsatsen.
“Det er enormt positivt, at vores lærlingeklub kører så godt. Vi taler om unge, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse, og som mister motivation og troen på dem selv for hver dag, der går. Ved at skaffe en elevplads er vi med til at sikre, at de får en uddannelse, som er nøglen til en god fremtid,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Ansvar for fremtidens faglærte.
Helt konkret er lærlingeklubben et sted, hvor unge, der har afsluttet grundforløbet på en erhvervsskole og forgæves har forsøgt at få en læreplads, kommer 25 timer om ugen.
Her lærer de at skrive et godt CV og ansøgning, og de lærer om de skrevne og uskrevne regler på en arbejdsplads. De unge får en mentor tilknyttet, som de kan sparre med og som støtter den unge.

Derudover er der virksomhedskonsulenter, der tager ud og opsøger virksomhederne, og på den måde får matchet virksomhederne og eleverne. “Det glæder mig, at så mange private virksomheder tager ansvar for at få uddannet fremtidens faglærte arbejdskraft, og at de giver plads til de unge. Det får hele samfundet glæde af. Men vi er nødt til at have endnu flere både små og store virksomheder til at melde sig, og vi bistår meget gerne med råd og vejledning fra kommunens side, ” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fakta:
Fra 2013 til 2018 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skabt 1818 uddannelsesaftaler. Målet var 1233 uddannelsesaftaler.
Københavns Kommune har gennem årene afsat 23,2 millioner kroner i flere forskellige aftaler til at skabe elevpladser.
Der er afsat 6 mio. kr. til at videreføre lærlingeklubben til og med 2020.
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samarbejder med Erhvervsskolerne, Håndværkerforeningen i København og Ungdommens Uddannelsesvejledning København om lærlingeklubben.