Ungdomsklubberne i København bliver i 2022 til 23 UngeVærker med tilbud på tværs af byen til unge fra og med 8. klasse.

Københavns Kommune er i 2022 i gang med en større udvikling af ungdomsklubberne. Ungdomsklubberne bliver til såkaldte UngeVærker, der hver især har deres egen profil med aktiviteter til de unge. Kom fx til musik, graffiti, e-sport, podcast, havkajak, gastronomi, fiskeri, sportsaktiviteter, lektiehjælp eller bare hygge sammen med vennerne.

Der kommer i alt 23 UngeVærker, som byder på en lang række aktiviteter og samværsformer med høj grad af brugerstyring. UngeVærkerne vil fortsat være et gratis tilbud til alle byens unge fra 8. klasse, til de fylder 18 år. Man vil kunne bruge UngeVærkerne i hele byen, så man kan finde de aktiviteter, som passer til ens interesser.

Kilde.