Københavns Kommune fulgte reglerne, da den opkrævede erhvervsaffaldsgebyrer med udgangspunkt i en statslig bekendtgørelse. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse
Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk
Københavns Kommune fulgte reglerne, da den, i lighed med landets øvrige kommuner, opkrævede erhvervsaffaldsgebyrer med udgangspunkt i en statslig bekendtgørelse i perioden 2011 til 2019. Det har Højesteret netop afgjort.
Der er dog helt særlige sager, hvor erhvervsdrivende burde have været fritaget for gebyret, og derfor skal Københavns Kommune tilbagebetale en borger et gebyr på 937,50 kr., lyder det fra Højesteret i dag.
Borgeren havde sagsøgt Københavns Kommune, da han ikke mente, at hans virksomhed på privatadressen producerede affald og derfor burde betale et erhvervsaffaldsgebyr.
Det gav Højesteret ham medhold i. Retten lagde vægt på, at virksomheden kun har en ansat, er drevet fra borgerens lejlighed og i perioden kun har produceret en meget lille mængde affald. Og i den situation burde Københavns Kommune altså have imødekommet en ansøgning fra virksomheden om at blive fritaget fra erhvervsaffaldsgebyret.
Højesteret går med sin afgørelse både i rette med byretten og landsretten. I byretten konkluderede retten nemlig, at København Kommune havde haft hjemmel til at opkræve gebyret, mens landsretten underkendte selve hjelmen til at opkræve gebyret – som kommunerne altså indkrævede på baggrund af en statslig bekendtgørelse fra Energistyrelsen.
‘Vi tager dommen til efterretning, og vi vil nu nærlæse den og vurdere, hvilke konsekvenser det evt. skal have i forhold til lignende virksomhedstyper, der har søgt om og modtaget afslag på fritagelse efter samme bestemmelse,’ siger vicedirektør Karsten Biering Nielsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.
Erhvervsaffaldsgebyret blev ophævet ved udgangen af 2018, og bliver derfor ikke længere opkrævet.
Sagen er af principiel karakter – også for landets øvrige kommuner, der, i lighed med Københavns Kommune, har opkrævet erhvervsaffaldsgebyrer med udgangspunkt i Energistyrelsens bekendtgørelse. KL har derfor også været involveret i sagen på Københavns Kommunes side. Det samme har Energistyrelsen, der har udstedt bekendtgørelsen, som ordningen er administreret efter.
‘Både KL og Energistyrelsen har været indtrådt i sagen til støtte for kommunen, og vi vil nu også nærstudere dommen, inden vi kan udtale os yderligere om dens betydning for de øvrige 97 kommuner,’ siger Laila Kildesgaard, direktør i KL.