Et flertal i både Socialudvalget og i Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at kontrakten med dagligvareleverandøren Intervare A/S bør ophæves. Beslutningen skal dog en tur omkring Borgerrepræsentationen, før den er endeligt vedtaget.

Foto: ABW

Systematisk underbetaling og ringe arbejdsvilkår for chaufførerne i virksomheden Intervare A/S, som leverer dagligvarer til ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune, skal resultere i en ophævelse af kontrakten med Intervare A/S. Det mener et flertal af politikerne i både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Alligevel skal beslutningen behandles af Borgerrepræsentationen, før den er endelig – det sker, fordi medlemmer af Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at gøre brug af den såkaldte ’standsningsret’, som indebærer, at man som medlem af et politisk udvalg har ret til – trods evt. flertal – at standse en udvalgsbeslutning og kræve, at den afgøres i Borgerrepræsentationen. Det betyder, at der først vil ligge en endelig beslutning d. 3. februar 2022.

– Det er en rigtig ærgerlig sag, som jeg helst havde været foruden. I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende. Vi skal kunne regne med, at vores samarbejdspartnere behandler deres medarbejdere ordentligt og giver dem en fair løn. Og det er uanset, om der er tale om ansatte eller underleverandører. Jeg havde håbet, at vi kunne sætte punktum i sagen nu, for jeg synes ærligt talt ikke længere det er anstændigt over for hverken de ældre, der må leve med usikkerheden, eller over for chaufførerne, at vi ikke er kommet frem til en konklusion endnu, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) oven på dagens møde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Da kontrakten med Intervare A/S er indgået af både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, blev sagen på samme vis behandlet i Socialudvalget i går, og her var der ligeledes et flertal for at ophæve kontrakten.

– Intervare A/S har ikke overholdt aftalerne. De har fået udsættelser og talrige chancer for at rette op. I Københavns Kommune har vi slået os op på, at vi har nogle tydelige sociale klausuler, når vi indgår kontrakter med leverandører. Reglerne er ens for alle. Hvis vi ser igennem fingrene med, at chaufførerne, som Intervare A/S bruger, får for lidt i løn, er det jo lige meget, hvad vi skriver ind i vores udbud, så er det bare tomme ord. Vi har et alternativ og et akutberedskab klar, så ingen sårbare og ældre borgere kommer til at stå uden varer, siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

CSR-enhed: Intervare har ikke rettet op på dårlige vilkår
Afgørelsen i striden mellem Københavns Kommune og Intervare A/S har været længe undervejs. Ovenpå afsløringer af dårlige løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne hos Intervare A/S besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen i oktober 2021, at man kunne ophæve kontrakten med Intervare A/S, hvis virksomheden ikke fik rettet op på en række kritikpunkter inden 1. november 2021, herunder efterbetaling af chaufførerne. Det gjorde Intervare A/S imidlertid ikke, vurderede kommunens CSR-enhed efterfølgende, og den juridiske vurdering og anbefaling til politikerne blev derfor at ophæve kontrakten.

Kontrakten mellem Intervare A/S og Københavns Kommune blev indgået i 2017 og omhandler levering af dagligvarer til ca. 2.100 ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune. Den stod til at udløbe med udgangen af april 2022, hvor et nyt udbud træder i kraft, men hvis den nuværende kontrakt ophæves nu, vil der blive en periode på et par måneder, hvor kommunen skal sikre levering til de berørte borgere på alternativ vis.