Siden september har Københavns Kommune leveret 360 nye partnerskabstræer. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Efter to års pause på grund af anlægsloftet genoptog Københavns Kommune i september projektet med partnerskabstræer. Siden da er København blev 360 partnerskabstræer rigere. Med 85 nye træer er Valby den bydel, der har fået flest. Bispebjerg har med 68 nye træer fået næstflest.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Et partnerskabstræ er et træ, som gives gratis af Københavns Kommune, mod at modtageren af træet forpligter sig til at plante, passe og pleje det. Både private, boligforeninger, boligorganisationer og virksomheder kan søge om partnerskabstræer til private arealer, så længe træet er synligt for andre københavnere og kommer byen til gode. I den nu overståede plantesæson har københavnerne især været interesseret i at få den hvide fuglekirsebær som partnerskabstræ.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at københavnerne igen har taget projektet til sig.

– Vi ved, at god bynatur er enormt vigtig for københavnerne. Særligt her under coronanedlukningen har vi tydeligt kunne se københavnernes store lyst til at benytte de grønne områder og naturen i det hele taget. Jeg er rigtig glad for, at vi nu igen kan tilbyde partnerskabstræer, så vi i fællesskab kan skabe mere natur i byen. Hele projektet med partnerskabstræer er en grøn succeshistorie, siger Ninna Hedeager Olsen.

Grundejerforeningen Utterslevhøj er blandt dem, der i denne plantesæson fik partnerskabstræer af Københavns Kommune. Foreningen havde i forvejen allieret sig med FRAK – en socialøkonomisk virksomhed, der træner unge fra udsatte boligområder i at have et fritidsjob – med henblik på generelt vedligehold af foreningens grønne områder. Men foreningen havde også en offentligt tilgængelig sti, der trængte til en kærlig hånd, fortæller kasserer Henrik Lystrup.

– Jeg læste om partnerskabstræer på nettet, og så fik vi FRAK til at søge om træer på vores vegne. Vi fik 16 nye træer til stien, hvor der også blev plantet buske og bundfyld, så hele området er blevet rigtigt pænt. Vi har lavet en aftale med FRAK om, at de passer stien og træerne i minimum tre år. Det er et supergodt projekt, som der også er et socialt aspekt i, siger Henrik Lystrup. Hvis grundejerforeningen ikke havde modtaget træerne af Københavns Kommune, måtte de selv have betalt de knap 20.000 kroner, de 16 partnerskabstræer kostede.

De første partnerskabstræer blev plantet tilbage i 2016. Med de 360 nyplantede træer er der nu plantet mere end 2.000 partnerskabstræer over hele byen.

Teknik- og Miljøudvalget har allerede afsat midler til, at der kan deles endnu flere partnerskabstræer ud til efterårets plantesæson. Om puljen fortsættes efter årsskiftet afgøres ved budgetforhandlingerne til efteråret. Læs mere om projektet og ansøg om dit eget partnerskabstræ på Københavns Kommunes hjemmeside.

Fakta: Hvad er et partnerskabstræ og hvordan får man et?

Partnerskabstræer bidrager til, at byen bliver grønnere til glæde for københavnerne. Københavns Kommune donerer træer til ansøgere, som planter, passer og plejer på et privat område med adgang eller indsyn for offentligheden.

Som træpartner er du forpligtet til:

At passe og vande træet
At sikre at træet har tilstrækkelig med jord og at jorden er egnet til træplantning
At plante træet max 10 m fra et offentligt areal så træets krone er synligt for byens borgere
At træets placering må indberettes på københavnerkortet
At indberette hvis træet dør, flyttes eller hvis arealet skifter ejer.

Alle borgere, boligforeninger, boligorganisationer og erhvervsvirksomheder, der råder over et privat areal i Københavns Kommune, kan søge om at få et partnerskabstræ. Læs mere og find ansøgningsformularen på Københavns Kommunes hjemmeside.

På FRAK’s hjemmeside kan du læse mere om, hvordan FRAK kan hjælpe dig med både rådgivning, ansøgning, plantning og drift af partnerskabstræer.