Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået ansøgningerne om at opstille cykler og el-løbehjul til udlejning på offentlig vej i København. Udkast til afgørelser er sendt i høring til alle ansøgerne frem til den 6. januar.

Den 20. juni 2019 besluttede Borgerrepræsentationen, at Teknik- og Miljøforvaltningen som forsøgsordning skal give etårige tilladelser til opstilling af el-løbehjul, cykler og andre mindre køretøjer til udlejning fra kommunens arealer.

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 11 udbydere: LIME, Donkey Republic, Wind, Copenhagen Bicycles, Dansk Mikromobilitet/CPHÅ, FOXE, Bird, Tier, Bikeshare/Bycyklen, LMTS/CIRC og VOI.

De har tilsammen sendt ansøgninger om opstilling af mere end 20.000 udlejningskøretøjer på ca. 5000 lokationer. Det overstiger langt det antal tilladelser, som indgår i forsøgsordningen. Den giver mulighed for ca. 200 cykler og 200 løbehjul i Middelalderbyen, ved store stationer og strøggader (byrumstype 1 – se figur 1) samt 3000 cykler og 3000 løbehjul i resten af byen.

Grundlaget for fordelingen af tilladelser.
Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne i forhold til beskrivelserne af, hvordan ansøgerne vil leve op til de vedtagne tildelingskriterier, herunder i forhold til miljømæssig bæredygtighed, sandsynliggørelse af overholdelse af generelle vilkår, kvalitet og vedligehold, brugervenlighed og tilgængelighed, geografisk spredning, æstetisk udtryk og evt. reklame samt dokumentation for effekt på mobiliteten og social bæredygtighed.

De enkelte udbyderes forretningsmodeller adskiller sig ikke i væsentlig grad fra hinanden. Derfor har forvaltningen arbejdet på en ligelig fordeling af de udbudte pladser og antal køretøjer blandt de 11 ansøgere i henholdsvis Byrumstype 1 og den øvrige by.

Fordelingen tager højde for, hvad den enkelte ansøger har søgt om, lokationerne, hvad kapaciteten er vurderet til de pågældende steder, og hvad ansøger ud fra en fordeling af kapaciteten kan få tildelt.

‘Vi har vurderet de mange ansøgninger ud fra beskrivelserne af, hvordan ansøgerne vil leve op til tildelingskriterierne. Det har hverken resulteret i, at vi kunne udvælge nogle ansøgere frem for andre eller sortere nogen fra. Derfor har vi tildelt alle ansøgere en forholdsmæssig andel af den kapacitet, der er til rådighed,’ siger enhedschef Mikkel Halbye Mindegaard fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Høring, informationsmøde og videre proces.
Forvaltningen har nu sendt udkast til afgørelse i høring hos alle ansøgerne med høringsfrist den 6. januar 2020. Samtidig har forvaltningen inviteret ansøgerne til et informationsmøde for at orientere nærmere om grundlaget for tildelingen.

Den videre proces vil afhænge af de bemærkninger, forvaltningen modtager til høringen. Bemærkningerne vil kunne have betydning for, hvornår de endelige tilladelser kan udstedes.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i øvrigt fastsat en række generelle vilkår, der skal overholdes af operatørerne, når de får tilladelse. Hvis vilkårene ikke bliver overholdt, vil forvaltningen kunne tilbagekalde en tilladelse.

Vilkårene drejer sig blandt andet om, at opstillingen af udlejningskøretøjerne ikke må være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed. Det bliver også leverandørernes ansvar, at de forskellige udlejningskøretøjer kun kan udlejes fra de områder, kommunen har givet tilladelse til.

Læs pressemeddelsen her og se links med;
Overvældende interesse for at opstille elløbehjul i København
Nye regler for elløbehjul i København
Loft over elløbehjul i København
København klar med påbud til firmaer, der udlejer el-løbehjul og cykler fra offentligt areal