Et flertal af danskerne har den 1. juni stemt ja til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Foto: ABW

Inden Danmark endeligt kan afskaffe forsvarsforbeholdet og træde ind i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed, er der nogle formelle skridt, der skal håndteres. Først og fremmest skal lovforslaget stadfæstes, så loven kan offentliggøres i Lovtidende og træde i kraft.

Derudover vil der være behov for afklaring af en række praktiske spørgsmål, inden udenrigsministeren kan underrette de øvrige EU-medlemslande om, at Danmark ikke længere ønsker at gøre brug af forsvarsforbeholdet. Det er forventningen, at Danmark kan indtræde i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar pr. 1. juli 2022.

Først når forsvarsforbeholdet er afskaffet, kan Danmark anmode om at deltage i Forsvarsagenturet og PESCO. Dette vil ske med inddragelse af Folketinget efter grundlovens bestemmelser. Folketinget skal også involveres i forbindelse med evt. fremtidige beslutninger om dansk deltagelse i EU’s militære operationer.

Kilde.