Hvem skal arbejde for lokale visioner i lokaludvalget de kommende 4 år? Du kan stadig nå at tilmelde dig til at stemme! Kandidaterne er fundet, men det er fortsat muligt at tilmelde sig til at stemme til valget til Lokaludvalg. Afstemningen foregår for første gang digitalt.

Foto: ABW

I 2 uger fra den 14. februar 2022 kan man afgive sin stemme. Alle stemmeberettigede vil modtage et link til afstemningen umiddelbart op til. Fristen for at tilmelde sig til at afgive sin stemme er mandag d. 7. februar 2022 kl. 12.00

Der gælder de samme krav til stemmeberettigede som til kandidater ved valget, nemlig at du skal repræsentere en forening, et råd, en brugerbestyrelse eller et politisk parti, der ikke er repræsenteret i borgerrepræsentationen og samtidig har aktiviteter i bydelen.

Hvis foreningen allerede har opstillet en kandidat er det denne der afgiver stemmer på vegne af foreningen og det er således ikke muligt at tilmelde sig som stemmeberettiget for en forening er allerede har en kandidat opstillet.

Læs mere om processen og formelle krav til foreningen her

Tilmeld dig til at stemme til valg til Vesterbro Lokaludvalg