I onsdag var der borgermøde om det lokalplanstillæg, der skal laves og godkendes inden at IKEA-byggeriet kan gå endeligt i gang. Det oplyser Vesterbro Lokaludvalg i en pressemeddelelse.

Som så mange andre møder i denne tid, foregik onsdagens borgermøde om tillæg til lokaplanen for Kalvebod Brygge Vest online. Borgermødet blev afviklet i forbindelse med den høringsperiode, der netop nu er igang for lokalplanstillæget. Høringsfrist for lokalplanstillæget er 15. februar, og alle kan indgive høringssvar her.

Pressefoto Københavns Kommune

Under borgermødet var det oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltninge om det praktiske ved høringsperioden, dernæst fra arkitekterne bag projektet, Dorte Mandrup arkitekter, og inden der belv åbenet op for spørgsmål fra mødets deltager, kom vores formand Thomas Egholm med et par spørgsmål stillet af borgere direkte til os samt et par mere generelle input fra lokaludvalget.

Tillægget til lokalplanen er lavet, fordi der siden den oprindelige lokalplan blev lavet, er kommet nævneværdige ændringer til det projekt, som den oprindelige tilladelse blev givet til. De væsenligste ændringer er:

  • Et markent mindre møbel-varehus
  • Varehusets koncept ændres med fokus på de bløde trafikanter
  • Forbladsen ved Dybbøls bro ændres og åbnes mere op i alle niveauer med mulighed for udeservering.
  • Useendet af varehuset ændres

Det grønne strøg på toppen af varehuset, som spiller ind i en støtte helhed med nabogrundenes kommende bebyggelse fastholdes.

Det betyder at den kommende IKEA ikke vil have et stort in-house lager, som andre IKEA-butikker, men varen efter køb skal leveres fra et andet varehus. Dertil vil salg af mindre hus-artikler fylde mere i butikkens samlede koncept. I forhold til trafikanter anlægges færre parkeringspladser og flere cykelstavier. Yderligere etableres en elevator, så man også med cykel nemt kan komme fra det nederste niveau ved Carsten Niebuhrs Gade, hvor den kommender fjernbusterminal kommer til at ligge, til indgangsniveauet ved Dybbøls Bro og helt op på toppen ved det grøne strøg, der kommer til at løbe som et grønt bælte fra Trafiktårnet ved Fisketorvet og ned til Tivoli hotel og SEB bank.

Vores input ved borgermødet
Som lokaludvalg er vi optimistiske ved det kommende byggeprojekt, men har følgende opmærksomhedspunkter, som vi også fremførte ved mødet:

Som lokaludvalg er vi optimistiske ved det kommende byggeprojekt, men har følgende opmærksomhedspunkter, som vi også fremførte ved mødet:

  • Omkringliggende byggeprojekter har før resulteret i påvirkning af grundvandsspejlet i området. Det ønsker vi, at man er ekstra opmærksomme på
  • Med den store udvikling, der er i området, ønsker vi at man laver en helhedplan for Dybbøls Bro, så forbindelsen mellem de enkelte projekter tænkes sammen

Svar på deltagernes spørgsmål
Sidst på mødet blev der svaret på de spørgsmål, der var kommet under mødet. Herunder følgende pointer:

Da varehusets koncept retter sig mod de bløde trafikanter, er parkeringsnormen lav. Det byder, at man anlægger i alt 89 parkeringspladser, hvoraf de flerste kommer til at ligge i bygnignens kælderetage.

Spunsning vil finde sted i år fra feb. – 31. december. I alt 14 uger spunsning i dagtimerne. Kl. 7- sen eftermiddag.

Det er ikke planen at lave en anlægge en legeplads som en del af det grønne strøg. Koncepter for det grønne strøg er mere vil natur, der opfordrer til udforskende leg i stedet for en traditionel legeplads med gynger

Man forventer at 2,5 milioner kunder vil besøge den nye IKEA pr. år. Tallet er beregnet ud fra antal besøgende i IKEAs andre varehuse.

Hvis byggepladsen ved siden af IKEA-grunden ikke bebygges lige med det samme, etableres en trappe fra det grønne strøg og ned i gadeniveau, så at man stadig kan bruge strøget som gennemgangsvej.

Den brede cykkelsti over Dybbøls Bro ændres på nuværnde tidspunkt ikke nævneværsigt. Man vil anlægge en venstresvingsbane for de cyklister, der cykler mod Fiksetorvet, så at der ikke opstår trafikprop på cikelstien.

Det anses ikke som en mulighed at lukke Dybbøls Bro helt for trafik. Vejen er adgangsvej til Vesterbro, hvilket der er brug for, for at få transporteret varer ind til bl.a. Kødbyen.

Der er ikke påtænkt etablering af træningsudstyr i det grønne strøg, men det vil man godt kunen gøre.