Vintertid er plantetid, så i de kommende måneder står der træplantning på to do-listen hos Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ifølge planerne bliver der plantet mellem 400 og 500 træer fordelt over hele byen. Nogle steder er tale om træer, der genplantes som erstatning for træer, der er blevet fældet, fordi de var syge eller gået ud, eller fordi det har været nødvendigt at fælde dem i forbindelse med et anlægsprojekt. Andre steder er tale om helt nye træer, som indgår i kommunens målsætning om at plante 100.000 nye træer inden 2025, hvilket skal bidrage til at skabe et grønnere og mere klimavenligt København.

‘Træer er en vigtig del af hverdagen i vores hovedstad. De er med til at sænke temperaturen, og de binder en del af den CO2, der udledes i København. Samtidig bidrager de med skygge, farver og rekreativ værdi i vores bybillede, og de hjælper også til, at biodiversiteten øges i byen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får plantet endnu flere træer i København,’ siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Flere træer og nye træarter til kirkegårde, parker og gader.
Træplantningerne foregår over hele byen, og der er både små og store planteprojekter på vej. Fx skal der plantes 36 træer på Bispebjerg Kirkegård som starten på en ny lille lund, hvor der skal ifølge planen skal plantes flere træer til næste vinter. Et andet eksempel er Vigerslev Parken, hvor det har været nødvendigt at fælde omkring 25 gamle birketræer, som ikke har kunnet holde til de seneste to meget tørre somre. Her skal der nu plantes omkring 40 nye træer. De nye arter, der bliver plantet, er lind, hængepil, kirsebær, bøg og så en særlig svensk birk, som ikke afgiver pollen. Også på Østerbro skal der plantes træer – her er der planer om 50 nye gadetræer fordelt i de gader, der tidligere havde status af privat fællesvej, men som kommunen har overtaget, da den gule parkeringszone blev oprettet i 2017.

Først når plantesæsonen er overstået, har forvaltningen et samlet overblik over, hvor mange nye træer, der er blevet plantet i løbet af vinteren, og hvor mange det har været nødvendigt at fælde. Ud over træerne bliver der i disse måneder også plantet buske og lagt tusindvis af blomsterløg, som vil pible frem til foråret, når varmen og lyset vender tilbage til København.

Læs pressemeddelsen her og bliv klogere på Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025.