​Med et stort infrastrukturprojekt vil Region Hovedstaden sikre mere end 300 nye ladestandere på regionens matrikler over de kommende tre år. Med projektet, der netop er sendt i udbud, skal de første hundrede standere være på plads før udgangen af 2021.

Foto ABW

Rejsen til og fra Region Hovedstadens hospitaler og øvrige matrikler foregår for flere og flere i en bil drevet af el. Det gælder både for patienter og pårørende, der i disse dage vælger de grønne transportformer til, men også for de mange medarbejdere der i stigende omfang anskaffer sig elbil eller anvender regionens biler til intern kørsel i opgaveløsningen på arbejdet.

Derfor er der brug for flere ladestandere, så de mange, der bruger elbilerne, kan få den nødvendige strøm, og så arbejdet med at reducere CO2, forurening og støj også i fremtiden kan forsætte. Og netop det bliver der nu rykket på i Region Hovedstaden: “Fra regionsrådets side har vi afsat 3 millioner kroner til opsætning af ladestandere, som skal være med til at sikre, at vi har de rigtige rammer for de mange, der vælger en grøn elbil til. Elbilerne er nemlig en vigtig del af omstillingen mod en sundere og mere bæredygtig region, og derfor er jeg rigtig glad for at se, vi nu har fået et stort udbud på plads, så vi sikrer, at flere ladepladser kommer op omkring vores hospitaler og bygninger de kommende år,” siger formand for trafiktudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (F).

Med projektplanen og det igangværende udbud lægges der op til, at de første 100 ladestandere allerede er på plads ved udgangen af i år.

Opsættes trinvist frem mod 2025
For at komme hurtigt i gang med at øge antallet af pladser til elbilerne, ser man først på de matrikler, hvor ladestanderne kan sættes op uden længere ventetid, og hvor infrastrukturen omkring strømforsyningen allerede er på plads. Det fortæller projektleder Jesper Lauritsen fra Region Hovedstadens Center for Ejendomme:

“På sigt kommer vi til at have en pæn fordeling af ladestanderne på vores matrikler, men for at komme hurtigt i gang starter vi med de matrikler, hvor det kan lade sig gøre her og nu, og så føjer vi løbende til med fokus på der, hvor behovet er størst” siger Jesper Lauritsen.

Han understreger, at det samtidig giver god mening at opsætte standerne løbende, så man ikke ender med at udnytte parkeringsområderne ved hospitalerne på en uhensigtsmæssig måde:

“Vores ladepladser skal både dække patienternes behov og skabe gode opladningsmuligheder for de grønnebiler til intern kørsel, vi har til medarbejderne i regionen. Derfor gælder det om at udnytte pladsen på en god måde, så der er nok ladepladser, men uden at der er så mange, at de står tomme.”

Med den nuværende projektplan lægges der op til, at arbejdet med at opsætte de første hundrede standere kan begynde først i efteråret 2021. Herefter sættes minimum hundrede op i både 2022 og 2023. Sammenlagt vil det firedoble antallet af standere på regionens matrikler over perioden.

Fakta
Der er i dag cirka hundrede ladestandere på regionens matrikler fordelt på forskellige typer. Med infrastrukturprojektet lægges der op til, at det tal øges med 300 ekstra pladser frem mod 2025.

Derudover lægges op til et åbent netværk, som sikrer, at alle, der ønsker det, kan lade på matriklerne.

I Region Hovedstaden arbejder vi på at drive vores hospitaler så grønt som overhovedet muligt også på transportområdet. Vi er langt med den grønne omstilling af regionens køretøjer. Derudover arbejdes der for eksempel med samkørselsordninger, klimakompensation for flyrejser, forbedringer af cykelfaciliteterne og så har vi Copenhagen Electric – det regionale elbilsekretariat – som bl.a. bistår med bilflådeanalyser og indkøb af elbiler både internt i Regionen og i kommunerne i regionen

Læs pressemeddelelsen her.