Hastigheden sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t på Tuborgvej, Lersø Park Allé og Universitetsparken. Teknik- og miljøborgmester glæder sig over, at trafikken i København gradvist bliver mere grøn og mere sikker.

Foto: ABW

Tempoet på vejene i København skal være langsommere, og nu har politiet givet samtykke til at sætte hastigheden ned på vigtige veje på Østerbro. Hastighedsnedsættelser har ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) flere fordele:

“Det nedbringer støj fra trafikken, det giver færre og mindre alvorlige ulykker og øger følelsen af tryghed, og så kan det bidrage til på længere sigt at få folk til at vælge privatbilen fra og skifte til mere bæredygtige transportformer,” siger hun.

På den nordlige del af Lersø Park Allé er der i dag variable tavler, der i skoletiden skilter hastighedsgrænsen til 40 km/t. Denne skiltning fastholdes. Tuborgvej er en regional vej, som er kommunens højeste vejklasse – og her bliver hastighedsnedsættelse koordineret med Gentofte Kommune, så der bliver max 50 km/t på hele strækningen.

10 km/t langsommere i hele byen
I budget 2022 blev der sat midler af til at gennemføre hastighedsnedsættelser på tværs af byen, og forvaltningen er ved at undersøge, om hastighedsgrænsen på hovedparten af de øvrige veje, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t, kan sænkes til 50 km/t. Line Barfod sætter pris på, at hastighedsnedsættelserne begynder at blive effektueret, ikke mindst på de store veje:

“Det er på de største veje, at støjen og luftforureningen er højest, og derfor er det også dér, effekten af hastighedsnedsættelserne er størst. Skridt for skridt bliver trafikken i København grønnere og mere sikker, og det er enormt positivt”, siger hun.

De nye hastighedsskilte forventes opsat i slutningen af april, og i de efterfølgende måneder vil der være “Husk 50 km/t” skilte oppe til at minde bilisterne om den nye hastighedsgrænse. Indsatsen er en del af Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023.

Kilde.