De Grønne Cykelruter i København er et sammenhængende net af cykelstier og gangstier, der løber gennem rekreative områder.

Ruterne løber fx gennem parker og havnefronter og går uden om de trafikerede veje, som nemt og trygt kan krydses undervejs, fx via stibro eller særlig signalregulering. Der er planlagt i alt 24 grønne cykelruter på tilsammen ca. 115 km. De første ca. 58,5 km er allerede anlagt.

Kort over etablerede og planlagte ruter.
Læs mere i publikationen om de Grønne Cykelruter