Fra 1. juli til 31. august 2021 kan du få fire gratis ture på op til 50 kilometer, hvis du er visiteret til individuel handicapkørsel.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Er du visiteret til individuel handicapkørsel, kan du i perioden 1. juli til 31. august 2021 få fire gratis ture på op til 50 kilometer. Turene tæller med som en del af de antal ture, som du er visiteret til.

Turene skal bestilles telefonisk på 70 26 27 27 i Movias kundecenter. Ved bestilling skal du bede om en ”sommertur”. Tilbuddet er en del af Folketingets sommer- og erhvervspakke.

Links