Målinger af luftforureningen i København viser, at forureningen med de såkaldte ultrafine partikler er værst på gader med meget biltrafik. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Igennem to år har en Google Street View-bil med avanceret luftmåleudstyr kørt rundt i alle Københavns gader for at måle luftkvaliteten. Google-bilen har målt niveauerne for kvælstofdioxid (NO2), ultrafine partikler (UFP) og sod (Black Carbon), som alle er kendetegnet ved at blive dannet under eller lige efter forbrænding og derfor giver indsigt i den lokale udledning af luftforurening. Nu er projektet afsluttet, og Københavns Kommune, Google og Utrecht Universitet kan derfor i dag offentliggøre de endelige kort over luftforureningen i byen, som også borgerne kan nærstudere.

Luftforurening, herunder de ultrafine partikler, er ifølge flere forskere blandt de farligste og mistænkes for at være medskyldige i, at mange københavnere årligt dør for tidligt. Alligevel indgår de ikke i officielle statistikker, da EU ikke har fastsat formelle grænseværdier for dem. Med Copenhagen Air View, som projektet kaldes, er det første gang, at de ultrafine partikler bliver målt helt ned på gadeniveau – og sammen med øvrige målinger af luftforureningen peger resultaterne tydeligt på, at der er brug for at handle for at gøre byen sundere, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

– Det er første gang, at vi får et fintmasket net, der viser forureningen helt nede på vejen på alle gader i hele København. Forskellene bliver meget tydelige, og det giver os en vigtig ny viden om, hvor der skal sættes ind for at indrette byen bedre til at skærme københavnerne for de skadelige partikler, siger hun.

Generelt er luftkvaliteten blevet bedre i København over de senere år, men den tendens ser ikke ud til at gælde de store indfaldsveje. På kortene ses de højeste koncentrationer ved byens store indfaldsveje som Ågade, Lyngbyvejen og Folehaven, hvor der er meget biltrafik. Der er ca. tre gange så høj forurening på en travl gade med masser af trafik, som på en stille gade uden trafik. Derudover er der markante udledninger af ultrafine partikler fra lufthavnen. Vesterbro og Indre By har højere målte niveauer af luftforurening end andre dele af byen, som umiddelbart ikke kan forklares ved trafik alene.

Copenhagen Air View er skabt af Københavns Kommune, Google og forskere fra Utrecht Universitet, i samarbejde med Aarhus Universitet (DCE). Forskningspartnerne har samarbejdet om at skabe de kort, som nu er offentliggjort. Efter målingerne på gadeniveau har forskerne valideret resultaterne.

Googles danske direktør, Malou Aamund, er glad for at kunne bidrage til at øge forståelsen for de udfordringer, der er med luftforurening: – Luftforureningen i København er et problem, som der skal gøres noget ved. Men handling forudsætter viden. Derfor er vi fra Googles side rigtig glade for at have hjulpet med at skabe helt nye indsigter om den københavnske luft og gøre dem tilgængelige for forskere, politikere – og borgerne selv. Det viser også, hvordan avanceret teknologi kan bidrage til at løse nogle af tidens største udfordringer, når offentlige myndigheder og private aktører arbejder godt sammen, siger Malou Aamund.