I fremtiden kommer der øget lys i gaderne på de mørkeste dage, når gadebelysningen igen vil blive styret via skumringsrelæer.

Siden København fik udskiftet cirka halvdelen af gadebelysningen for nogle år siden, har det ikke været muligt at indstille tænde- og slukketiderne, så de tog højde for vejret. Den gamle gadebelysning kørte via såkaldte skumringsrelæer, hvilket betød, at belysningen blev tændt og slukket i forhold til det faktiske lysniveau den pågældende dag. Derfor blev der på regnfulde og overskyede dage i vinterhalvåret tændt tidligere for gadebelysningen om eftermiddagen og slukket senere om morgenen end ellers.

De gamle skumringsrelæer var imidlertid ikke kompatible med den nye moderne LED-gadebelysning, og derfor har belysningen i de senere år været indstillet efter solopgang og solnedgang, dvs. efter et astronomisk ur. Som bekendt er der dog ofte stor forskel på, hvordan man som trafikant oplever byen, alt efter om det er regnfuldt og overskyet, eller om det er klart vejr. Kommunen har i løbet af dette efterår, som har været ekstraordinært vådt og mørkt, modtaget en del henvendelser fra borgere, der gerne vil have gadebelysning tændt i længere tid om morgenen – især er det forældre til byens skolebørn, der har udtrykt bekymring.

Nye skumringsrelæer tilpasser tænde- og slukketider efter vejret.
Teknik- og Miljøforvaltningen har igennem længere tid arbejdet på at få implementeret nye skumringsrelæer og har nu indgået en aftale med forvaltningens driftspartner om at installere tre nye skumringsrelæer, så gadebelysningens tænde- og slukketider fremover kan tage højde for vejret ud over at følge dagslyset fra solen.

‘Siden vi udskiftede den gamle gadebelysning, har vi forsøgt at finde midler til at få implementeret nye skumringsrelæer. Nu er det lykkedes, og vi har bedt vores driftspartner om at sætte i gang så hurtigt som muligt. Det er en større operation, hvor skumringsrelæerne skal kobles sammen med de næsten 1000 tændskabe, som forbinder gadebelysningen på tværs af byen, så det er desværre ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden,’ siger enhedschef Jakob Bülow Find fra Teknik – og Miljøforvaltningen. Forventningen er, at det nye system med skumringsrelæer vil være færdig-installeret til foråret.

Fakta.
Gadebelysningen i København er i dag programmeret til at tænde 20 minutter efter solnedgang og slukke 25 minutter før solopgang. Denne indstilling defineres og styres automatisk henover året.

Tændingstiderne er besluttet ud fra en faglig vurdering af trafiksikkerhed og tryghed, energiforbrug og CO2-udledning samt af, hvornår hhv. dagslys og kunstig belysning hver især fungerer bedst på en gennemsnitsdag.

Københavns Kommune har ansvar for driften af cirka 48.000 gadelamper i byen. Cirka 18.800 gadelamper og 6.800 lysmaster blev i 2014-2016 udskiftet til ny LED-belysning, hvilket har givet en årlig energibesparelse på 55,7 procent, når man sammenligner forbruget i 2016 og frem med forbruget i 2010.

Læs pressemeddelsen her.