Grundejere i det centrale København kan se frem til at få yderligere 47 mio.kr. tilbage fra den såkaldte fortovsordning.

Teknik- og Miljøudvalget skal på sit møde den 27. maj tage stilling til den endelige opgørelse over behovet for tilbagebetaling til grundejerne for den såkaldte fortovsordning, hvor kommunen mod betaling stod for renhold af fortovene i det centrale København.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen foretaget en ny beregning på baggrund af alle rapporter fra Intern Revision samt eksterne advokat- og revisionsselskaber. Beregningerne viser, at grundejerne har krav på yderligere 47 mio. kr. Tidligere har kommunen betalt 17,5 mio. kr. tilbage. Regnestykket er forelagt kommunens Intern Revision, der ikke har haft bemærkninger. Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) ser frem til at drøfte anbefalingen med udvalget.

”Der har været bred politisk enighed om, at spørgsmålet om tilbagebetaling skulle vurderes på ny, når vi kendte den eksterne advokatgennemgang af hele fortovsordningen. Og udvalget har stået skulder ved skulder med et løfte om, at vi vil tilbagebetale alt, hvad vi har ret og pligt til i denne sag. Nu ser jeg frem til at drøfte sagen med medlemmerne af udvalget,” siger Karina Vestergård Madsen.

Når forvaltningen er kommet frem til, at der skal tilbagebetales så stort et ekstrabeløb, skyldes det primært en vurdering af, at fortovsordningen burde være sendt i et egentligt udbud frem for blot en markedstest, da det politisk blev besluttet at genoptage en række gader i ordningen i november 2016. Herudover anbefaler forvaltningen, at man annullerer takststigninger gennemført i 2016, og at der for 2017 sker en korrigering af det såkaldte overhead, der opkræves til udgifter, som ikke direkte knytter sig til opgaveløsningen, som for eksempel overordnet ledelse, administration, it og husleje.

De 47 mio. kr., som forvaltningen skal tilbagebetale til grundejerne, bliver finansieret med et internt lån på 20 mio. kr. fra kommunekassen. Lånet skal tilbagebetales i løbet af seks år. De resterende 27 mio. kr. skal findes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

”47 mio. kr. er mange penge, og jeg er sikker på, at hele Borgerrepræsentationen hellere havde brugt pengene på bedre service til københavnerne. Men borgerne i København skal vide, at de kan stole på, at kommunen kun opkræver de penge, vi har ret til. Så når vi begår fejl, må vi også tage ansvar for at rette op på dem,” siger Karina Vestergård Madsen.

Hvis tilbagebetalingen godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, skal sagen efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Godkendes indstillingen alle steder, vil tilbagebetalingen ske automatisk til grundejerne i forlængelse heraf.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at der fremover skal være en mere central styring af hele takstområdet i forvaltningen, ligesom der skal fastsættes minimumskrav til bl.a. dokumentation for de udgifter, der ligger til grund for opkrævningen af takster. Samtidig har Ernst & Young udarbejdet en ny skabelon til forvaltningens beregning af takster.

Læs pressemeddelsen her.