Det skal være fedt at gå i skole – også i de ældste klasser. Nu lancerer Københavns Kommune en kampagne med fokus udskolingstilbuddene.

Kampagnen skal informere byens forældre og andre interesserede om, hvordan vi i kommunen omsætter de 220 mio. kr. som politikerne over en firårig periode har bevilget til at styrke udskolingen. To tredjedele af bevillingen følger eleverne, og er udmeldt i skolens budget og kan bruges på indsatser, som skolerne vurderer, vil have den bedste effekt hos dem.

Den sidste tredjedel er udlagt som en pulje, som skolerne har kunnet søge til at afprøve og udvikle nye måder at arbejde med folkeskolens ældste elever, fx i form af særlige talentforløb, erhvervsforløb eller intensive forløb for elever med faglige udfordringer.

Kampagne i byrummet.
I uge 39 vil folk, der færdes i byrummet, kunne se plakater på kommunens plakatsøjler, på biblioteker, i svømmehaller og sportshaller og på byens skoler, der informerer om indsatserne på byens folkeskoler. Indsatser som fx

Talentforløb for de fagligt stærkeste.
Intensive læringsforløb for elever med faglige udfordringer
Erhvervsforløb
På de sociale medier bringer vi en række film med nogle af vores udskolingselever, der fortæller om deres egne oplevelser med at deltage i et af de nye tiltag.

Al information om indsatserne på byens folkeskoler er samlet på websitet www.vivokser.kk.dk.

”Vi vokser i folkeskolen”.
Kampagnens slogan er “Vi vokser i folkeskolen”. Det handler om, at vi vokser på rigtigt mange måder i København. Dels vokser børnene – det er åbenlyst. Men titlen refererer også til ambitionen med folkeskolerne i København: Børnene og de unge skal vokse som mennesker og blive dygtigere, få mere udsyn og stærkere indsigt. Kort sagt blive til dannede og demokratiske medborgere.

Endelig vokser vi også i antal – vi bliver flere og flere folkeskoleelever i København.

Fakta om styrket udskoling i København – Målene med styrket udskoling er, at:
Flere elever ønsker at blive i folkeskolens ældste klasser
I dag skifter ca. 7 procent af eleverne i 7.-9. klasse skole, nogle til andre folkeskoler, nogle til privatskoler og efterskoler. En bedre udskoling skal reducere udsivningen fra de store klasser i folkeskolen.

Eleverne bliver dygtigere.
Der arbejdes på at sikre fremgang i afgangskaraktererne, ikke mindst for elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Alle elever bliver parate til livet efter folkeskolen.
Flere elever skal erklæres uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. 40 procent af 8. klasses-eleverne i København bliver erklæret ikke-uddannelsesparate, mens det i resten af landet er 32 procent.

Læs mere her.