Med over 35 millioner kroner fra Budget 2020 kan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune udvide en succesfuld indsats for ledige med psykiske lidelser. Det glæder beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), at ventelisten til IPS gøres kortere.

Nu kan endnu flere københavnere med psykiske lidelser få opfyldt de ønsker, de har til et arbejdsliv.

Det lykkedes beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) i de netop overståede budgetforhandlinger at få afsat 35,2 mio. kroner til en succesfuld beskæftigelsesindsats kaldet IPS.
Den er rettet mod ledige, der er ramt af alvorlige psykiske lidelser som depression, skizofreni eller bipolare lidelser. De seneste to år er omkring 70 procent af borgerne i IPS kommet i job eller uddannelse, og nu bliver indsatsen mere end fordoblet og kommer til at omfatte ca. 300 borgere.

“Der er københavnere, der står på venteliste til at blive en del af IPS, og derfor er jeg glad for, at vi nu har mulighed for at hjælpe endnu flere i job og uddannelse. Det er en gevinst for samfundet, men det er det også for det enkelte menneske, der bliver en del af det arbejdende fællesskab. Det er en beskæftigelsesindsats, der virker, og den slags skal vi fokusere skattekronerne på”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

I job som kranfører og kirketjener.
Humlen i IPS er at hjælpe borgere med psykiske lidelser, der ønsker et job eller at tage en uddannelse og fastholde deres ønsker for fremtiden – uanset hvad de fejler, og om de har mange eller få symptomer. I stedet for at borgerne bliver sendt ud i et beskyttet miljø, hjælper konsulenterne dem ud på arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne på lige vilkår med alle andre. Konsulenterne støtter også med mere praktisk hjælp som fx at skrive ansøgningen, at aflevere den, gå med til jobsamtalen og give gode råd, når borgeren begynder på jobbet eller uddannelsen. Samtidig med, at borgerne er i IPS-programmet, går de også i behandling for deres psykiske lidelser.

Borgerne er kommet i job som eksempelvis kranfører, kirketjener og pædagog eller uddannelser på universiteter, seminarer og erhvervsskoler.
IPS bygger på et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri og Københavns Kommune.