Vesterbro Lokaludvalg kortlægger tilbud for billige måltider og folkekøkkener på Vesterbro. Det oplyses i en pressemeddelelses.

Foto ABW

Uligheden stiger på Vesterbro. Loftet over sociale ydelser skaber fattige vesterbroere. Nogle her på Vesterbro må vælge mellem husleje og mad sidst på måneden. Samtidig kan vi se, at flere foreninger, væresteder og netværk tilbyder gratis eller billig mad. Det må kunne gøres smartere – Hvor kan man få billig mad?

De vil derfor gøre en indsats for at kortlægge de eksisterende tilbud for billige måltider og folkekøkkener på Vesterbro, så dem der har en trængt økonomi, nemmere kan finde vej til et godt og billigt måltid.

Og hvis de i samme omgang kan få koordineret kampen mod madspild sammen med bydelens køkkener, grossister og detailhandlen, ville det kun være en ekstra gevisnt. Giv overskudsmad til de fattige i stedet for at smide det ud.

Vesterbro Lokaludvalg inviterer Vesterbros sociale madaktører til opstartende koordineringsmøde.
Kom og hjælp med at finde ud af mulighederne for billig mad. Tilbyder du, din forening, dit netværk, dit folkekøkken eller dit mødested gratis eller billig mad? Derfor indbyder de  alle sociale medaktører på Vesterbro til et koordineringsmøde, hvor I sammen kan få kortlagt mulighederne for billig mad.

I  mødes til koordineringsmøde for sociale madaktører: Mandag d. 14. juni, kl. 10-12 i Kontaktstedet i Valdemarsgade 21. Tilmelding på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk senest d. 10. juni.

Kortlægningen vil efterfølgende være tilgængelig på deres hjemmeside, og der laves en folder med de lokale tilbud, som omdeles til de sociale tilbud i bydelen, så alle, der gerne vil, kan få en vejviser til god og billig mad.