Sammen med jer, der bruger Enghave Plads, vil vi gerne evaluere Vesterbros centrale byrum. Således skriver Vesterbro Lokaludvalg i deres seneste pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro / Byportalerne.dk

Efter flere år med metrobyggeri er Enghave Plads igen blevet åbnet op. I forbindelse med metrobryggeriet blev den åbne del af pladsen renoveret med nye bænke, cykelsti over pladsen og flere cykelstativer til pendlerne, der skal videre med metro eller bus.

Men hvordan fungerer det nye byrum, som pladsen udgør? Indeholder pladsen de funktioner, som et centralt byrum bør indeholde, og er pladsen i det hele taget tryg at færdes på? Hvordan er samspillet mellem den åbne del af pladsen og den bevoksede del? Er der for mange cykelparkeringer, eller mangler der en legeplads til børnene?

Det er bl.a. nogle af de spørgsmål, som de gerne i samarbejde med de forskellige brugergrupper af pladsen vil undersøge og prøve at besvare.

Vi vil gerne vide, hvad I mener om Enghave Plads
Derfor sætter vi i løbet af 2021 gang i en større borgerinddragelsesproces, hvor vi rækker ud til brugerne af pladsen for at få deres input til, hvad der mangler, om pladsen kan blive endnu bedre, eller om pladsen bare er super cool, som den er.

Sidste forår tog vi forskud på processen med et dialogmøde med øldrikkerne på pladsen for at få deres input til en samlet evaluering af pladsen.

Fra d. 9. februar og frem til d. 23. februar inviterer vi alle borgere på Vesterbro til at kommer med deres input til, hvordan de bruger Enghave Plads, og om der eventuelt er noget, de savner.

Samtidig er vi i dialog med de erhvervsdrivende, som har deres virksomhed ud til pladsen, og senere på året spørger vi pendlerne og cyklisterne om, hvordan de bruger pladsen, hvad der er godt og hvad der kan forbedres.

Læs mere og se hvordan du kan deltage lige HER. 

Del på sociale medier