Brystsmerter er ikke det eneste symptom på blodprop i hjertet. Atypiske symptomer er hyppige i den første kontakt til sundhedsvæsenet og kan gøre det svært for sundhedspersonalet at vurdere behovet for at rekvirere en ambulance. Det viser et stort studie fra Nordsjællands Hospital og Region Hovedstadens Akutberedskab.

Akutte brystsmerter er alvorlige og medfører næsten automatisk, at der hurtigt bliver sendt en ambulance, men dansk forskning viser, at hver fjerde patient med blodprop i hjertet henvender sig med andre symptomer som eksempelvis mave- og rygsmerter, svimmelhed og åndedrætsbesvær.

– Det overraskede os, at så mange patienter ikke havde brystsmerter som det primære symptom, og at hele 42 procent af patienterne ikke havde ringet 1-1-2, men i stedet til 1813. Det tal, synes jeg, er højt, taget i betragtning at der er tale om patienter, der oplever en blodprop i hjertet, siger ph.d.-studerende Amalie Lykkemark Møller fra Kardiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Hun er førsteforfatter på studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care.
Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Hjælpen kommer hurtigere til brystsmerter
En blodprop i hjertet kræver hurtig behandling og derfor kan tvivl om symptomer være fatale. Hvis symptomerne negligeres af patienterne selv, er der også fare for, at de bliver tolket som mindre akutte af sundhedspersonalet.

– Vores studie viste, at 89 procent af patienterne med blodprop i hjertet, der meldte brystsmerter, fik sendt en akut ambulance, derimod fik kun 40 procent af patienterne, der angav andre symptomer, den samme hurtige hjælp. En af forklaringerne er, at mennesker med atypiske symptomer oftere ringer til 1813 frem for 1-1-2, hvilket indikerer at patienterne selv ikke har været klar over alvorligheden af symptomerne. Det er vigtigt at huske på, at langt størstedelen af de mennesker, som ringer til 1813 med for eksempel utilpashed, ondt i maven eller rygsmerter, ikke fejler noget akut eller livstruende, og de sundhedsfaglige visitatorer har derfor naturligvis meget svært ved at identificere de ganske få, som faktisk er akut syge, siger Amalie Lykkemark Møller.

Atypiske symptomer skal kendes af sundhedsprofessionelle
Det er en meget vigtig pointe, at åndedrætsbesvær og svimmelhed ikke i sig selv bør give patienter bekymring om en blodprop i hjertet, men det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle er bevidste om, at langt fra alle patienter med en blodprop i hjertet vil præsentere sig med brystsmerter, når de ringer efter hjælp.
– Symptomer som mave- og rygsmerter, åndedrætsbesvær og udmattelse kan have mange forskellige årsager, men det er mit håb, at vi med studiet kan få højnet bevidstheden om, at efter de klassiske brystsmerter, der stadig er langt det mest almindelig tegn på blodprop i hjertet, så er der en række andre relativt almindelige symptomer, som sundhedsprofessionelle skal være opmærksomme på, siger Amalie Lykkemark Møller.

I Region Hovedstadens Akutberedskab kender personalet godt problemstillingen:
Det er vigtig viden for de sundhedsprofessionelle, der håndterer den telefoniske visitation på 1-1-2, i lægevagten og på Akuttelefonen 1813. Vores opgave er at sikre tidlig erkendelse af kritisk sygdom, også selv om borgerne ikke selv opfatter det som alvorligt. Vi skal visitere og behandle patienterne så optimalt som muligt. Det hjælper dette studie netop med at belyse til fremtidig gavn for regionens borgere, siger Fredrik Folke, overlæge, klinisk professor ved Københavns Universitet og forskningsleder hos Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Fakta om studiet
Studiet omhandler 8.336 opkald til 1-1-2 og 1813 fra patienter med blodpropper i hjertet i Region Hovedstaden. Hver fjerde ringede til 1813 eller 1-1-2 med andre symptomer end brystsmerter, og disse patienter fik i højere grad ikke tilsendt en akutambulance og havde 3-4 ganget større risiko for at dø indenfor 30 dage end patienter med de klassiske symptomer.